Cerebrovaskulära sjukdomar

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Cerebrovaskulära sjukdomar
Latin: morbi cerebrovasculares
Klassifikation och externa resurser
ICD-10I60-I69

Cerebrovaskulära sjukdomar (CS eller CVS) är sjukdomar i hjärnans blodkärl. CS orsakar en stor del av fallen av för tidig död hos människor i Västvärlden. Stroke (slaganfall) kan bero på både hjärninfarkt och hjärnblödning. Cerebrovaskulära sjukdomar innefattar slaganfall ("stroke"), transitorisk ischemisk attack (TIA), sinustrombos och asymptomatisk karotisstenos. De värsta riskfaktorerna för CS är högt blodtryck, ålder, höga blodfettsnivåer, diabetes och alkoholmissbruk. Under 40 års ålder är stroke ovanligt. Stroke orsakas i 85% av fallen av propp och i 10% av fallen av blödning. Hjärtat, framför allt med förmaksflimmer, kan göra proppar som fortplantar sig till hjärnan.

Indelning[redigera | redigera wikitext]

Hjärnkärlsstörningar kan delas in utifrån ett tidsperspektiv och om tillfallen kvarstår eller inte. TIA Transitorisk ischemisk attack. Neurologiska symptom som försvinner inom 24 timmar från debuten. TIA varar vanligtvis några minuter. Strokerisken efter TIA-anfall är ökad.

Slaganfall under utveckling är en hjärnkärlsskada som undan för undan ökar i omfattning.

Manifest slaganfall är när neurologiska symptom kvarstår efter flera månader.

Om man delar in skador efter blodförsörjningsområde kan man se att karotissystemet drabbas fyra gånger oftare än områden försörjda av vertebrobasilarsystemet.

Diagnos[redigera | redigera wikitext]

Status och då särskilt utförlig neurologstatus är viktigt. Även anamnes (patienthistoria) är av stor betydelse. Datortomografi används för att kunna skilja på blödning och infarkt. Blödning syns omedelbart vid undersökningen, medan infarkter först kan ses efter många timmar. Duplexundersökning av halsartärer görs. EKG och lungröntgen görs också. Olika blodprover tas.

Behandling[redigera | redigera wikitext]

Vid förmaksflimmer är Waran förstahandsalternativ. Acetylsalicylsyra ges i profylaktiskt syfte (förebyggande), ofta i form av den hjärtformande tabletten Trombyl. Vid akut stroke kan proppupplösande medel användas om det på datortomografin visat sig vara en stroke.