Profylax

Från Wikipedia

Profylax (från grekiskans pro- och phýlaxis, att vakta eller skydda,[1] i svensk skrift sedan 1832[2]) är substantivformen av det mer vanligt förekommande profylaktisk, är i medicinskt språkbruk en mängd olika typer av förebyggande åtgärder mot tillstånd som kräver medicinsk vård.[3][4]

Tandborstning och fluortandkräm är profylax mot karies, medan tandtråd och borttagande av tandsten används profylaktiskt mot tandlossning.[5] Användning av skydd för att förhindra skelettskador och friskvård är även de profylaktiska.

Profylax används ofta i förlossningssammanhang som en kortform av psykoprofylax, med fokus på att förbereda modern och följeslagare på förlossningsprocessen genom till exempel andningstekniker och coachning.

Termen används också när man i förebyggande syfte ger andra läkemedel som antibiotika före operation för att minska risken för komplikationer eller förskrivning av rörelsesjuketabletter inför en bil- eller båtresa. Inom smittskydd förekommer profylax i form av vaccination och insättande av profylaktiska läkemedel som Lariam/Malarone (ökar motståndskraften mot malaria), samt inte minst olika hygienåtgärder.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]