DHTML

Från Wikipedia
Ej att förväxla med dynamisk webbsida.
DHTML
Samlingsbeteckning för samverkan mellan HTML, CSS och Javascript för att skapa interaktiva och animerade webbsidor Redigera Wikidata
Ett vennliknande diagram som visar förhållandet mellan de tre vanligast förekommande delarna av DHTML. Redigera Wikidata
Paraplybegrepp Redigera Wikidata
Under­klass tillmärkspråk
 • HTML Redigera Wikidata
Har del(ar)Cascading Style Sheets, HTML, Javascript Redigera Wikidata

Dynamisk HTML, DHTML, är egentligen ingen HTML-dialekt, utan termen brukar användas som en samlingsbeteckning för HTML, CSS och Javascript.

Genom att kombinera en logisk struktur (HTML eller XHTML) med en separat definierad utseendespecifikation (CSS) och separat definierade beteenden (Javascript) ges större möjligheter att styra dynamiken för en webbsida än vad som är möjligt med enbart HTML.

Rent tekniskt kan olika delar av HTML-koden betraktas som objekt i en trädstruktur. Därmed kan de olika delarna också ges både utseende (via CSS) och händelsestyrda beteenden (via Javascript).

Exempel på dynamiska beteenden kan vara grafiska effekter i samband med att sidpekaren befinner sig över en viss del av webbsidan ("Rollover-effekter"), inmatningskontroll för formulärdata eller olika typer av "drag-and-drop"-redigeringsfunktioner.