DVB-S

Från Wikipedia

DVB-S digital video broadcasting-satellite, är en standard som utgavs 1994 av EBU Europeiska radio - och TV-unionen och används för att sända digital-tv via satellit, med hjälp av mikrovågor till parabolantenner.

Modulationssättet som används är QPSK Quadrate phase-shift keying, som lämpar sig bra för satellitöverföring.

MPEG2 för källkodning och multiplex[redigera | redigera wikitext]

I likhet med övriga DVB-standarder använder DVB-S MPEG2-kodning för att digitalisera och komprimera video, och MPEG layer 2-kodning för ljud.

Programmultiplexning används för att skapa en programström, dvs en gemensam bitström som representerar video, ljud och data tillhörande ett specifikt TV-program. Detta innefattar s.k. programspecifik information (PSI), dvs metadata som beskriver programmet.

Transportmultiplexning används för att skapa en s.k. MPEG transportström (TS), dvs en bitström av de olika TV-programmens transportströmmar. Det sker genom statistisk multiplex, dvs genom att dela upp programströmmarna i datablock eller paket, förse blocken med transportidentitet som anger vilket program de tillhör, lägga paketen för de olika strömmarna i en gemensam kö och överföra dem i den ordning de har hamnat i kön. Statistisk multiplex möjliggör att man dynamiskt kan ändra antalet programströmmar och deras bitöverföringshastighet vid olika tidpunkter på dygnet.

Felhantering i DVB-S[redigera | redigera wikitext]

Signalen som ska transporteras skyddas från störningar med följande åtgärder:

  • Energispridning; Används för att undvika sekvenser av många nollor eller många ettor.
  • Reed-Solomon-kodning; Felrättande kod som skyddar signalen från skurfel, vilket innebär att ett antal ettor och nollor som ligger nära varandra raderas ut. Detta orsakas av bland annat åska.
  • Interleaving; Kastar om ordningen av bitarna, för att skydda signalen från skurfel.
  • Viterbikodning; Felrättande kod som skyddar mot fel som är utspridda i tiden (till skillnad från skurfel), exempelvis som uppstår då kanalen störs av brus.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Mats Röjne: "Digital-tv via mark, satellit och kabel", Studentlitteratur, 2006
  • Mats Röjne: "Antenn och Kabel-TV-teknik", TeamSat, 2007