De fyra ädla sanningarna

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

De fyra ädla sanningarna är de av Buddha uttalade satserna om lidandets orsak och dess upphävande.

Okunnighet om de fyra sanningarna och begäret fjättrar enligt buddhismen människan vid återfödelsens smärtsamma kretslopp. I de fyra sanningarna lär Buddha att all existens är lidande, att lidandet har sin rot i begäret (tanha eller trishna), att lidandet upphävs genom att begäret upphävs och att vägen till upphävande av lidandet är den åttafaldiga vägen.

  1. Sanningen om det otillfredsställande, allt är lidande, pali dukkha - ett betydligt vidare begrepp än "lidande", som det dock oftast översätts till.
  2. Sanningen om det otillfredsställandes uppkomst, vilken är egoistiska önskningar och begär - den trefaldiga törsten; grundtanken är, att törsten efter tillvaro, livsbegäret med allt vad därtill hör, är lidandets orsak:
    1. törst efter njutning, pali kâma-tanhâ
    2. törst efter tillblivelse, pali bhava-tanhâ
    3. törst efter förintelse, pali vibhava-tanhâ
  3. Sanningen om det otillfredsställandes upphörande, genom den trefaldiga törstens upphörande; vilket sker genom förintelse av begäret, upphörande av törsten efter vardande och därmed upphävande av alla sariikhara, "gestaltningar", tillvarelseformer, som uppstå ur livsåtrån återuppståndelsen
  4. Sanningen om vägen till det otillfredsställandes upphörande, vilket är "den ädla åttafaldiga vägen"; "rätt tro, rätt beslut, rätt ord, rätt gärning, rätt liv, rätt strävan, rätt tänkande, rätt försjunkande".

De fyra ädla sanningarna kan sammanfattas följande: 1. Livet är ett lidande 2. Hur lidandet uppstår 3. Lidandet måste upphöra 4. Hur lidandet ska upphöra.

De fyra ädla sanningarna kan liknas vid ett läkarrecept: 1. symptomen 2. vilken sjukdom 3. botlig/obotlig 4. medicinen