De fyra ädla sanningarna

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

De fyra ädla sanningarna är de av Buddha uttalade satserna om lidandets orsak och dess upphävande. Buddhas alla läror härstammar från de fyra ädla sanningarna. Tredje ädla sanningen om Nibbana/Nirvana tolkas annorlunda av de senare inriktningar/skolor av Buddhismen. Nedanstående är en tolkning av Theravada en inriktning/skola som står närmast Buddhas undervisning enligt religionhistoriskt synsätt.

Buddha undervisade om lidande på två nivåer; psykologiskt nivå och kosmisk nivå. De fyra ädla sanningarna förstås utifrån dessa två nivåer.

  1. Sanningen om lidandet, vilket beskriver lidandets räckvidd, pali dukkha - ett betydligt vidare begrepp än svenskans "lidande", som det dock oftast översätts till.
  2. Sanningen om lidandets orsaker, vilket huvudsakligen är begär i dess negativa breda innebörd, på grund av karma och okunnighet. Med okunnighet menas att man saknar kunskap om sinnets psykologi enligt Buddhismen och tillvaron kopplat till lidande, detta skapar lidande eftersom människan saknar kunskap för att undvika lidande med sitt oupplysta (oskickliga/outvecklade) sinne.
  3. Sanningen om lidandets upphörande, vilket är Nibbana/Nirvana ett psykologiskt tillstånd utan påverkan av begär och okunnighet samt andra negativa/destruktiva emotioner. Den människa som uppnått detta tillstånd är upplyst och återföds aldrig mer igen därmed har han/hon brutit samsaras bojor och producerar inte mer osund karma.
  4. Sanningen om vägen till lidandets upphörande, vilket är "den ädla åttafaldiga vägen" som är Buddhas behandling/botemedel mot psykologiskt lidande och samsarisk lidande.

De fyra ädla sanningarna kan sammanfattas följande: 1. Livet är ett lidande 2. Hur lidandet uppstår 3. Lidandet kan upphöra 4. Vägen som leder till lidandets upphörande.