Depression (olika betydelser)

Från Wikipedia

Depression kan syfta på

  • Depression – en psykisk sjukdom som, med psykiatrisk terminologi, ingår i de affektiva störningarna
  • Ekonomisk depression – extremt kraftig och långvarig nedgång
    • Den stora depressionen – en lågkonjunktur som följde efter den stora Wall Street-kraschen i New York i USA 1929
  • Depression (geologi) – ett landområde beläget på lägre höjd än omgivande landområden, alternativt ett landområde under havsnivå
  • Inavelsdepression – inom populationsgenetiken beteckningen på en viss typ av genetiskt betingade funktionsnedsättningar