Deseret

Från Wikipedia
Deseret
Deseret (Engelska)

1849–1850


Deserets gränser (i orange), så som de föreslogs 1849. Utah-territoriets område 1850 visas i rosa.
Deserets gränser (i orange), så som de föreslogs 1849. Utah-territoriets område 1850 visas i rosa.
Deserets gränser (i orange), så som de föreslogs 1849. Utah-territoriets område 1850 visas i rosa.
Huvudstad


Religion Mormoner
Bildades 1849


Upphörde 1850


Deseret var en tillfällig amerikansk delstat, först föreslagen 1849 av mormonska nybyggare i Salt Lake City. Delstaten fanns bara till under lite mer än två år, och erkändes aldrig av den amerikanska staten. 1850 fick mormonerna istället grunda Utahterritoriet.

Namnet Deseret kommer från ordet för honungsbi i Mormons bok.

Deseret har givit inspiration till rollspelet Dogs in the Vineyard.