Dharmashastra

Från Wikipedia

Dharmashastra (sanskr. dharma, "rättfärdig" och shastra, "kunskap"), hinduisk religiös lagtext. Se vidare i artikeln smriti och artikeln Manus lagbok.