Domänverket

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Domänverket var tidigare ett svenskt statligt affärsdrivande verk med uppgift att handha den genom domänfonden 1913 bildade skogsmarken. Idag förvaltas dessa skogar öster om odlingsgränsen av Sveaskog AB och väster därom av Fastighetsverket.

Ursprung och utveckling[redigera | redigera wikitext]

Domänverket hade sitt ursprung i det med 1634 års regeringsform bildade riksjägmästarämbetet, som dock drogs in redan 1687. Först 1859 fick skogs- och jaktväsendet en verklig styrelse genom den då inrättade Skogsstyrelsen, och därutöver fick en 1877 upprättad avdelning inom Kammarkollegium hand om förvaltningen av Kronans jordbruksdomäner. Genom en sammanslagning av Skogsstyrelsen och denna avdelning organiserades från och med 1883 Domänstyrelsen.[1]

Det affärsdrivande verket inrättas[redigera | redigera wikitext]

År 1912 blev Domänstyrelsen affärsdrivande verk, och 1921 började namnet Domänverket att användas som samlingsnamn för domänstyrelsen, skogsstaten och skogsskolorna. Undan för undan kom Domänverkets ansvar att minskas. Under åren 1902–1912 sorterade Statens skogsforskningsinstitut under Domänverket. Fram till 1934 hade Domänverket även ansvar för tillsyn av Svenska kyrkans och städernas skogar, men därefter överfördes ansvaret till skogsvårdsstyrelserna. 1942 överfördes majoriteten av Domänverkets skogsindustrier, såsom sågverk till det nybildade ASSI (AB Statens skogsindustrier). 1963 övertog Skogsstyrelsen (bildad 1941) ansvaret för skogsskolorna. 1967 övertog Naturvårdsverket ansvaret för viltvård och nationalparker. 1979 överfördes genom den nya skogslagen ansvaret för skogens tillsyn till de olika skogsvårdsmyndigheterna.

Aktiebolagsbildningen[redigera | redigera wikitext]

1992 ombildades Domänverket till aktiebolag under namnet Domän AB,[2] och sammanslogs årsskiftet 1993/94 med ASSI till Assi Domän.[3]

Sveaskog[redigera | redigera wikitext]

År 1999 bildade Assi Domän dotterbolaget Sveaskog med ett skogsinnehav av 900 000 hektar produktiv skogsmark, som senare samma år staten bytte tills sig resterande aktier i Sveaskog mot aktier i Assi Domän, och blev 100% ägare i Sveaskog. Då minskade staten sitt innehav i Assi Domän till 34 procent.[2] Efter detta började Assi Domän sälja av flera pappers och -massabruk i och utanför Sverige. 2001 köpte staten genom Sveaskog upp resterande aktier i Assi Domän och är i huvudsak detta skogsinnehav som motsvaras av dåvarande Domänverkets.[2]

Skogsvårdsorganisation[redigera | redigera wikitext]

Domänverkets marker var uppdelade på skogsförvaltningar som kallades revir och som vart och ett förestods av en revirförvaltare, vanligen en jägmästare.[4] Inom varje revir fanns ett antal kronoparker.

Generaldirektörer och chefer, 1883–1968[redigera | redigera wikitext]

Generaldirektörer och chefer, 1969–1992[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Svensk uppslagsbok, Malmö 1931
  2. ^ [a b c] SOU 2002:4, sid 24
  3. ^ Nationalencyklopedin, multimedia plus 2000
  4. ^ Engström Christer, Marklund Kari, red (1994). Nationalencyklopedin: ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd. Bd 15, [Pas-Roj]. Höganäs: Bra böcker. Libris 8211199