Domare

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Den här artikeln handlar om domare inom rättsväsen. För domare inom idrott, se Sportdomare.

En domare är någon som svarar för uppgiften att döma vid en domstol.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Domare i Sverige

Vissa grundläggande bestämmelser om domare finns i regeringsformen. Där framgår bland annat att i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen får endast den tjänstgöra såsom ledamot som är eller har varit ordinarie domare i domstolen. Det finns vidare ett krav på att det ska finnas ordinarie domare i lägre instanser. I sådana domstolar är det emellertid tillåtet för andra att tjänstgöra som domare, exempelvis som nämndeman eller som ett led i domarutbildningen. I fråga om domstol som har inrättats för handläggning av en viss bestämd grupp eller vissa bestämda grupper av mål är det vidare möjligt för riksdagen att i lag göra undantag från kravet att det ska finnas ordinarie domare.

Vid de allmänna domstolsslagen (de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna), liksom i specialdomstolarna, tjänstgör domare med en rad olika titlar, som bland annat är kopplade till anställningsformen och chefsstrukturen.

Eftersom även nämndemän deltar i den dömande verksamheten, och därmed är domare, används i lagtexter begreppet lagfaren domare om de juridiskt utbildade domarna. Lagfarna domare är anställda vid en domstol. De lagfarna domarna kan vara ordinarie eller icke ordinarie domare.

Domaren eller domarna i målet benämns "rätten".

Svenska domare bär inte domarkåpa eller annan ämbetsdräkt. Vanlig klädsel är kostym eller dräkt.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]