Allmän förvaltningsdomstol

Från Wikipedia
Rättsinstanser i Sverige
Sveriges riksvapen
Denna artikel tillhör en artikelserie
Allmänna domstolar
Tingsrätt
Hovrätt
Högsta domstolen
Förvaltningsdomstolar
Förvaltningsrätt
Kammarrätt
Högsta förvaltningsdomstolen
Särskilda domstolar
Mark- och miljödomstolar
Mark- och miljööverdomstolen
Migrationsdomstolen
Migrationsöverdomstolen
Patent- och marknadsdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen
Tryckfrihetsdomstol
Specialdomstolar
Arbetsdomstolen
Hyresnämnd
Arrendenämnd
Försvarsunderrättelsedomstolen
Skiljenämnd
Se även
Rättsväsen
Domstol
Sverige-portalen

En allmän förvaltningsdomstol är i Sverige en typ av domstol som avgör mål som i huvudsak gäller förhållandet mellan den enskilde och det allmänna, exempelvis stat och kommun. De allmänna förvaltningsdomstolarna har tre instanser: förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen.[1] Vanliga måltyper inkluderar tvångsvård, socialförsäkring, rätt till ekonomiskt bistånd, skattemål samt återkallelse av körkort. Förfarandet vid en allmän förvaltningsdomstol regleras framförallt i förvaltningsprocesslagen.

Första instans[redigera | redigera wikitext]

Detta avsnitt är en sammanfattning av Förvaltningsrätt (domstol).

Förvaltningsrätterna är den lägsta instansen bland de allmänna förvaltningsdomstolarna i Sverige.[2] Det finns 12 förvaltningsrätter.

Högre instanser[redigera | redigera wikitext]

Det finns tre instanser av allmänna förvaltningsdomstolar i Sverige. Den som är missnöjd med en dom i förvaltningsrätten kan därför i vissa fall få den prövad av två ytterligare domstolar efter överklagande.

Den andra instansen bland svenska allmänna förvaltningsdomstolar är kammarrätten. Det finns fyra kammarrätter: i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Jönköping.[3]

Överklagande av kammarrättens beslut prövas av den högsta instansen, Högsta förvaltningsdomstolen.[4] Högsta förvaltningsdomstolen prövar bara mål av principiellt viktig karaktär, det behövs prövningstillstånd för att mål skall prövas där.

Personal[redigera | redigera wikitext]

I förvaltningsrätterna finns lagmän, rådmän, assessorer, fiskaler, och föredragande samt notarier och kanslianställda.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Författningstext[redigera | redigera wikitext]

  • Förvaltningsprocesslagen (1971:291)
  • Lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ 1 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.
  2. ^ 1 § 4 stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.
  3. ^ 1 § 3 stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.
  4. ^ 2 § 1 stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.