Doxepin

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
strukturformel

Doxepin är ett tricykliskt antidepressivt preparat (TCA) nära besläktat med amitriptylin. Det hämmar återuppsuget av både serotonin och noradrenalin. Doxepin har dock aldrig varit registrerat i Sverige.

I en något modifierad form av doxepin, doxepinhydroklorid (doxepinoxalatsalt) används preparatet under namnet Zonalon utvärtes som läkemedel mot klåda.

Doxepin framställdes ursprungligen av Pfizer och marknadsförs i USA och Kanada under namnet Sinequan.