Drottningskärs kastell

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kastellet sett från land.

Drottningskärs kastell är en befästning på skäret Drottningskär (tidigare Dynan) vid ön Aspö och tätorten Drottningskär i inloppet till Karlskrona. Mitt emot på andra sidan Aspö sund ligger Kungsholms fort på den tidigare benämnda holmen Båkholmen. Kastellet är statligt byggnadsminne sedan 25 januari 1935.[1]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Kastellet började uppföras i samband med anläggningen av den nya flottbasen Karlskrona 1680 och ritades av militären och arkitekten Erik Dahlbergh. Bygget var en konsekvens av Karl XI:s beslut att flytta svenska flottans huvudbas till Blekinge och runt basen anlägga en ny stad, Karlskrona. Enligt Dahlbergh så skulle "näpeligen något skönare SiööCastel finnas uti hela Europa".[2]

Anläggningens kärna är en tre våningar hög, långsmal byggnad som användes för täckt uppställning av kanoner samt förläggningar. Runt byggnaden restes skyddsbefästningar. Anläggningen byggdes så att kanoner kunde placeras i tre nivåer, vilket innebar att 44 kanoner samtidigt kunde beskjuta fientliga fartyg.

Fram till 1820-talet var Drottningskär huvudbefästningen i Karlskronaområdets yttre försvarslinje, varefter Kungsholms fort övertog denna roll. På 1870-talet avrustades Drottningskär och 1895 utgick kastellet från försvarsorganisationen. Drottningskär förblev oprövat i strid även om det varit krigsbemannat vid ett flertal tillfällen.

När första världskriget bröt ut 1914 återupplivades Drottningskär eftersom ett provisoriskt kustartilleribatteri, om tre 12 cm kanoner, behövde sättas upp. Provisoriet avvecklades inte förrän 1928–1929 då kanonerna flyttade till en ny batteriplats på en annan plats på Aspö.

Idag[redigera | redigera wikitext]

Ägaren Statens fastighetsverk håller sedan 1993 på att i olika etapper restaurera och rekonstruera delar av byggnaden. I juli 2008 invigdes en rekonstruktion av de träbroar som ursprungligen förband kastellets donjon med utanverken på land.

Drottningskärs kastell är idag en välbevarad museianläggning.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Lagskydd, Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet.
  2. ^ Marie Louise Andersén: Dahlberghs sköna "SiööCastel, Tidskriften Kulturvärden, nr 2 1998, s 20, Statens Fastighetsverk

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

  • Törnquist, Leif (mfl). Svenska borgar och fästningar - En militärhistorisk reseguide. Medströms Bokförlag, 2007.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]