Druk tsendhen

Från Wikipedia

Druk tsendhen ("Åskdrakens kungadöme") är Bhutans nationalsång sedan 1953. Den är komponerad av Aku Tongmi och skriven av Dasho Gyaldun Thinley.

Text på dzongkha (bhutanesiska)[redigera | redigera wikitext]

འབྲུག་ཙན་དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
དཔལ་ལུགས་གཉིས་བསྟན་སྲིད་སྐྱོང་བའི་མགོན་
འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་
སྐུ་འགྱུར་མེད་བརྟན་ཅིང་ཆབ་སྲིད་འཕེལ་
ཆོས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་
འབངས་བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ་ཤར་བར་ཤོག་

Text på dzongkha (bhutanesiska) skriven med latinska bokstäver[redigera | redigera wikitext]

Druk tsenden koipi gyelkhap na
Pel loog nig tensi chongwai gyon
Druk ngadhak gyelpo rinpoche
Ku jurmey tenching chhap tsid pel
Chho sangye tenpa darshing gyel
Bang deykyed nyima shar warr sho.


Engelsk översättning[redigera | redigera wikitext]

In the Thunder Dragon Kingdom adorned with sandalwood

The protector who guards the teachings of the dual system

He, the precious and glorious ruler, causes dominion to spread

While his unchanging person abides in consistency

As the doctrine of the Lord Buddha flourishes

May the sun and peace of happiness shine on the people!

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]