E-nämnden

Från Wikipedia

Nämnden för elektronisk förvaltning; e-nämnden, bildades i november 2003. Nämnden hade till uppgift att stödja utvecklingen av ett säkert effektivt elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter och mellan myndigheter och enskilda genom att beslut om vilka standarder för informationsutbyte myndigheter under regeringen skulle använda sig av.[1]

Nämnden fick ha högst 15 ledamöter där en av ledamöterna skulle vara ordförande. Alf Nilsson, överdirektörSkatteverket, var ordförande i nämnden under hela verksamhetstiden. Statskontoret svarade för kanslistöd åt nämnden.

E-nämnden hade begränsade resurser och det var istället olika myndigheter som utförde uppdrag för nämndens räkning.

Som ett resultat av förslagen i SOU 2005:32 Regeringens stabsmyndigheter[2] upphörde e-nämnden och dess verksamhet överfördes till den nya myndigheten Verket för förvaltningsutveckling, Verva. E-nämndens instruktion upphävdes i november 2005. e-nämnden överlämnade i en slutrapport alla beslutade produkter och pågående uppgifter till Verva.[3]

Beslut[redigera | redigera wikitext]

Nedan presenteras de vägledningar och riktlinjer som e-nämnden fastställde under sin verksamhetstid, ansvarig myndighet visas inom parentes. Inga föreskrifter beslutades.

Referenser[redigera | redigera wikitext]