Verva

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Verket för förvaltningsutveckling (förkortat Verva) var en svensk myndighet i Stockholm med cirka nittio anställda. Myndigheten bildades 1 januari 2006 och tog då över delar av Statskontorets verksamhet, hela Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR) och den verksamhet som funnits i E-nämnden och 24-timmarsdelegationen.

Verva lades ned den 31 december 2008. Delar av Vervas verksamhet togs över av Statskontoret, Kammarkollegiet, Domstolsverket och det nyinrättade Kompetensrådet för utveckling i staten (KRUS). En operativ e-delegation inrättades för att genomföra regeringens handlingsplan för e-förvaltning.Skatteverket fick ansvar för e-tjänster, Försäkringskassan fick ansvar för Spridnings och hämtningssystemet SHS.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Vervas uppdrag var att ge myndigheter, kommuner och landsting möjligheter att utveckla sin verksamhet och kompetens. Målet var att medborgare och företag ska uppleva kontakten med förvaltningen som enkel, effektiv och ändamålsenlig.

En viktig del i Vervas verksamhet var att ta fram kravspecifikationer, föreskrifter, vägledningar och metodstöd för den elektroniska förvaltningen. Verva möjliggjorde också ett säkert utbyte av information mellan myndigheter, tillhandahöll ramavtal inom it-området, erbjöd utbildningar (till exempel förvaltningskunskap och EU-kunskap) och arrangerade erfarenhetsutbyte genom nätverk och på andra arenor.

Generaldirektör var Lena Jönsson.

En av de mest kända Verva-publikationerna är Vägledningen för 24-timmarswebben som ger råd för hur offentliga organisationer skall utveckla sina webbplatser. Verva genomförde varje halvår en mätning som visade hur några av riktlinjerna i vägledningen användes.

Verva ansvarade för webbplatsen lagrummet.se (länkar till svensk rättsinformation) som från 2009 togs över av Domstolsverket.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

  • Verva Arkiv - arkiverad version av Vervas webbplats och publikationer.