ECPAT

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Stater med organisationer som är länkade till ECPAT

ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes, ungefär avskaffa barnprostitution, barnpornografi och barnsexhandel) är en ideell organisation som arbetar mot alla former av kommersiell sexuell exploatering av barn, även kallat barnsexhandel, vilket inkluderar barnpornografi, barnsexturism och trafficking - människohandel med barn i sexuella syften.

ECPAT grundades i maj 1990 efter att en grupp socialarbetare, missionärer och barnrättsföreträdaresamlades från Filippinerna, Sri Lanka, Taiwan och Thailand träffats då de alla uppmärksammat en kraftigt ökande efterfrågan på minderåriga för sexuella syften i deras hemländer. Feneomenet var i sig ingenting nytt utan hade tagit fart redan under Vietnamkriget och den stora amerikanska militärbasen vid Olongapo, Filippinerna, hade också medfört stor efterfrågan på sex, även med minderåriga.

Vid tidpunkten för mötet hade flera händelser ägt rum. Den första var avslöjandet 1989 av två pedofila verksamheter i Bangkok, som gick under täckmanteln av barnhem, och som drevs av amerikanska män med utländska ekonomiska bidrag. Den andra händelsen var upptäckten av fem innebrända småflickor, inlåsta och fastkedjade vid sängar i en bordell i Phuket. Ytterligare ett mycket uppmärksammat fall rörde den 11-åriga filippinska flickan Rosario Baluyot, som föll offer för en europeisk förövare. De mycket grova och sadistiska övergreppen ledde till flickans död 1987.

Detta ledde var händelser som väckte ett engagemang och medförde att organisationen ECPAT bildades. 1992 etablerades ett internationellt kansli i Bangkok, där det fortfarande är beläget.[1]

ECPAT Sverige[redigera | redigera wikitext]

ECPAT Sverige tog initiativ till den första världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn som hölls i Stockholm i augusti 1996. Representanter för 122 av världens regeringar, FN-organ och närmare 100 frivilligorganisationer samt experter inom olika områden deltog. I samband med kongressen bildades ECPAT Sverige som en ideell förening den 6 september 1996. ECPAT Sverige är självständig medlem i ECPAT International globala nätverk. Det finns starka skäl till att ECPAT Sverige behövs. Sverige är ett av de industrialiserade länder som medverkar till att skapa en efterfrågan på sex med barn. Svenskar konsumerar barnpornografiskt övergreppsmaterial och köper sex av barn både i Sverige och på andra håll i världen. Som all handel styrs barnsexhandeln av utbud och efterfrågan.

Generalsekreterare för ECPAT Sverige är sedan hösten 2013 Anders L. Pettersson.[2] Han efterträdde Helena Karlén som var en av grundarna till ECPAT International 1990, det var även hon som grundade ECPAT Sverige 1996. Under hennes ledning var ECPAT varit en drivande kraft bakom flera viktiga framgångar för barns rättigheter i Sverige och utomlands. Till dessa hör den första världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn i Stockholm 1996, och det innehavsförbud mot dokumenterade sexuella övergrepp på barn som infördes 1999 och som krävde en grundlagsändring. Anders Pettersson har arbetat internationellt större delen av sitt liv och kommer närmast från UNICEF, där han arbetat i olika funktioner sedan 2003.[3]

ECPAT Sverige arbetar för att påverka den allmänna opinionen, makthavare och politiker för att prioriteten ska öka när det kommer till åtgärder mot barnsexhandel. Det görs exempelvis genom att utbilda personer och myndigheter som jobbar med och för barns rättigheter, lobbying, men också genom att driva samarbeten med näringslivet.

Uppförandekod mot barnsexturism Uppförandekoden, The Code[4], togs fram av ECPAT Sverige men drivs nu som en separat organisation som jobbar internationellt mot barnsexturism. Uppförandekoden innebär bland annat att reseföretaget ska utbilda samtlig personal om barnsexhandel, informera sina resenärer, ha en klausul i sina hotellkontrakt om att hotellen måste motverka barnsexhandel och också att informera lokala samarbetspartners om problemet. Det kan vara till exempel utflyktsarrangörer eller taxibolag. Koden tillämpas idag av över 1 000 reseföretag över hela världen.[5]

Finanskoalitionen mot barnpornografi Finanskoalitionen mot barnpornografi startades på initiativ från ECPAT och arbetar tillsammans med Rikskriminalpolisen för att motverka betalningar till Internetsidor med sexuella övergreppsbilder på barn. Tack vare koalitionen är det idag praktiskt taget omöjligt i Sverige att betala med kort för barnpornografi på Internet.[6]

Dokumentärfilmen När ingen ser är en film om barnsexhandel, regisserad av Ulla Lemberg och David Herdies som lanserades hösten 2013. Filmen är producerad av Momento Film och går att se gratis online.[7]

ECPAT Hotline drivs av ECPAT, där kan man anonymt rapportera misstankar om barnpornografi, barnsexturism eller trafficking. ECPAT utreder inga brott utan går igenom anmälningarna och vidarebefordrar relevanta tips till Polisen.[8]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ http://www.ecpat.se/ecpats-historia
  2. ^ http://www.svd.se/nyheter/inrikes/pettersson-ny-chef-for-ecpat-sverige_8612984.svd
  3. ^ http://www.mynewsdesk.com/se/ecpat/pressreleases/anders-l-pettersson-ny-generalsekreterare-foer-ecpat-sverige-915558
  4. ^ http://thecode.org
  5. ^ http://www.ecpat.se/resebranschen
  6. ^ http://finanskoalitionen.se
  7. ^ http://näringenser.se
  8. ^ http://www.ecpathotline.se

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/pettersson-ny-chef-for-ecpat-sverige_8612984.svd http://www.mynewsdesk.com/se/ecpat/pressreleases/anders-l-pettersson-ny-generalsekreterare-foer-ecpat-sverige-915558 http://näringenser.se http://www.ecpathotline.se