Barnpornografi

Från Wikipedia
Erotik i medier
Erotica
konst (pinuppbild) · litteratur (erotisk romance · sexualmanual)
Pornografi
barn- (barnerotica) · film (skådespelare) · homosexuell (bög- · lesbisk) · hård (gonzo · våldsam) · internet- · mjuk (glad) · spel (eroge) · tecknad (hentai) · tidning (herrtidning · skogsporr)
Olika regioner
Afrika · Amerika (Brasilien · USA) · Asien (Japan) · Europa (Danmark · Frankrike · Italien · Spanien · Sverige · Tyskland) · Oceanien
Övrigt
attityder · forskning · lagar (Millertestet) · porrklubb · sexbutik · sexsymbol

Barnpornografi, i vardagligt tal ofta benämnt "barnporr", kallas pornografi som innehåller barn antingen i betydelsen inte myndiga eller inte könsmogna. Produktion, spridning och innehav av barnpornografi är numera förbjudet i de flesta länder.

Barnpornografi har sedan slutet av 1980-talet fått ökad uppmärksamhet i massmedia. Då hemdatorer och Internet slog igenom på allvar i mitten av 1990-talet började polisen hitta allt fler datorer och webbplatser med barnpornografiskt innehåll. Ordet barnpornografi förekommer i svenska massmedier sedan 1975.[1]

Många motsätter sig användandet av begreppet "barnpornografi", däribland forskaren Marie Eneman[2] från ECPAT Sverige, då pornografi till skillnad från barnpornografi är något lagligt. ECPAT Sverige menar också att barn i motsats till vuxna aldrig kan samtycka till pornografi. Organisationen använder sig istället av begreppet "dokumenterade sexuella övergrepp på barn".

Även tecknade bilder av barn i sexuella sammanhang är i många länder olagliga. I dessa fall avbildas dock inte verkliga barn som utsätts för sexuella övergrepp. Mindre explicita bilder på barn kan definieras som barnerotica.

Produktion och konsekvenser[redigera | redigera wikitext]

Producenterna[redigera | redigera wikitext]

De som dokumenterar övergrepp i form av barnpornografi utnyttjar gärna fattigdom och social utsatthet. Det kan ske under semestern eller annan resa.[3] I en del fall har pedofiler etablerat fotostudior där barn utnyttjas systematiskt.[4] Men det är långt ifrån samtliga fall.

Offren[redigera | redigera wikitext]

För barnet kan övergreppen innebära ett stort trauma. Offret kan drabbas av depressioner, koncentrationssvårigheter, skamkänslor och dålig självkänsla. Offret kan ha svårt att självmant berätta om övergreppen och kan i vissa fall försvara förövaren eller förneka att övergreppen ägt rum, trots bilder eller filmer.

Orsakerna till att offren reagerar så här är flera. Att berätta om övergreppen kan vara känslomässigt smärtsamt vilket gör att många försöker slå ifrån sig de traumatiska minnena. För ett barn kan förövaren dessutom upplevas som ”snäll” och ha intalat barnet att de sexuella handlingarna är helt normala. Vidare kan övergreppen ske i kombination med belöningar och hot. Ibland påverkas barnet att avge löften om att inte berätta om deras ”gemensamma hemlighet” för någon. Även rädsla för vad föräldrarna ska säga kan påverka.[5]

Rättslig status[redigera | redigera wikitext]

Global pornografilagstiftning 2012
  Innehav av barnpornografi är inte förbjudet
  Innehav av barnpornografi är förbjudet
  Innehav av all sorts pornografi är förbjudet
  Okänt

Särskild lagstiftning angående barnpornografi fanns 2008 i 94 av Interpols 187 medlemsstater.[6][7] Av dessa 94 stater, var det 58 som då kriminaliserade innehav utan spridningsuppsåt.[8] I denna statistik ingår inte länder vilka kriminaliserar all pornografi.[8]

Barnkonventionen[redigera | redigera wikitext]

Barnkonventionen stadgar att alla som ratificerat konventionen skall genomföra lämpliga åtgärder för att förhindra att barn utnyttjas för pornografiska föreställningar och i pornografiska framställningar.

Europeiska Unionen[redigera | redigera wikitext]

Genom ett direktiv 2003 ålades Europeiska unionens medlemsstater, att kriminalisera framställningar av verkliga eller fiktiva barn i sexuella situationer. Som barn definieras alla personer som inte fyllt 18 år.

Belgien[redigera | redigera wikitext]

I Belgien definieras barnpornografi som en pornografisk framställning av en person som inte är myndig, dvs. ännu inte fyllt 18 år.

Danmark[redigera | redigera wikitext]

Den nuvarande danska barnpornografilagstiftningen härstammar från 2003, då den skärptes med anledning av det ovannämnda direktivet från Europeiska Unionen. Följande förändringar genomfördes då:

 • Åldersgränsen höjdes från 15 till 18 år.
 • Fiktivt material blev inkluderat.
 • Straffskalan för spridning höjdes från 2 till 6 års fängelse.
 • Straffskalan för innehav höjdes från 6 månader till 1 års fängelse.

Danmark införde i januari 2006 blockering av barnpornografiska webbplatser. Den som försöker nå de blockerade sajterna avleds till en särskild webbsida skapad av polisen.

Nederländerna[redigera | redigera wikitext]

I Nederländerna definieras barnpornografi, som en pornografisk framställning av en person som förefaller vara under 18 år.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Barnpornografi legaliserades i Sverige 1972, när Lennart Geijer var justitieminister, och barnpornografi såldes öppet under 1970-talet.[9] 1980 blev det återigen straffbart att sprida barnpornografi i Sverige och även att framställa barnpornografi, om man hade uppsåt att sprida den.[10] Material med barnpornografiskt innehåll kan beslagtas av svensk polis sedan 1995.[11] Sedan 1999 är innehav av barnpornografi förbjudet.[10] Sedan 2010[12] är det förbjudet att betrakta en uppsåtligen tillskansad barnpornografisk bild[13] (betyder enligt brottsbalk (1962:700): 16 kapitlet, 10 a § 5. innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång till).

Konstnären Palle Torsson och Björn Sellström, kriminalinspektör på Rikskriminalens barnpornografigrupp, har båda påpekat hur allmänhetens uppfattning har förändrats i Sverige. Torsson kommenterade 2001 i samband med sitt verk Pippi Examples att Olle Hellboms Pippi-filmer, när de släpptes, knappast ansågs ha ett sexuellt innehåll, men att de 30 år senare kunde tolkas som sexuella bilder.[14] Sellström sade 2011 att "Vi märker att det här börjar gå överstyr. Vi får till exempel in tips flera gånger om året kring en scen ur Madicken när hon badar naken med sin syster".[15]

Jenny Morelli anförde vid en debatt på Publicistklubben 2011 att "självcensuren bland fotografer har blivit stark som en följd av samhällets ökade nervositet inför barns nakenhet och misstänksamheten som följt av den barnkroppens sexualisering som paradoxalt nog uppstår i en kollektivt utlevd ängslan för just sexualisering."[16] Vid samma debatt sade justitiekansler Anna Skarhed att "Jag tror att vi har en förändring i samhället när det gäller det här med nakenhet och barn och det kan vi väl alla konstatera att det är på det sättet."[17]

I mangamålet år 2012 slog Högsta domstolen fast att innehav av orealistiskt tecknad barnpornografisk manga inte är straffbart med hänvisning till yttrandefriheten och informationsfriheten i regeringsformen.

Tyskland[redigera | redigera wikitext]

I Tyskland skiljer lagstiftaren på barnpornografi och, sedan 2008, på ungdomspornografi.

 • Barnpornografi avser pornografiska framställningar av personer som inte fyllt 14 år.
 • Ungdomspornografi avser pornografiska framställningar av personer i åldern 14-17 år.

Genom ett utslag i Bundesgerichtshof 2013, fastställdes att förbudet mot barn- och ungdomspornografi enbart omfattar grafiska framställningar; alltså inte texter.[18]

Följande straffskalor gäller i Tyskland:

Gärning Barnpornografi Ungdomspornografi
Spridande 3 månaders - 5 års fängelse
Förverkande av framställningen
Böter - 3 års fängelse
Förverkande av framställningen
Yrkesmässigt spridande, medhjälp till yrkesmässigt spridande 6 månaders - 10 års fängesle
Vinsten förverkas
3 månaders till 5 års fängelse
Vinsten förverkas
Innehav, försök till anskaffning, framställning Böter - 2 års fängelse
Förverkande av framställningen
Böter - 1 års fängelse
Förverkande av framställningen
Undantag för minderårig framställare

Japan[redigera | redigera wikitext]

Japan har haft en lång historia av konstnärligt framställda skildringar av nakna prepubertala flickor i så kallade fotoböcker. Efter påtryckningar förbjöds dessa 1999. Innehav av barnpornografi utan spridningsuppsåt fortsatte dock att vara tillåtet sedan samma år men år 2014 blev även innehav förbjudet[19]. Lagen undantar dock hentai och övrig manga av lolikon samt shotakon genre.

Norge[redigera | redigera wikitext]

Den norska strafflagen ändrades senast 2005, och säger nu att den som framställer, innehar eller sprider barnpornografi kan dömas till upp till tre års fängelse. Barn definieras som den vilken är eller ser ut att vara under 18 års ålder.

USA[redigera | redigera wikitext]

Barnpornografi är olaglig enligt federal lag och enligt alla delstatslagar. USA:s högsta domstol har fastslagit att barnpornografi inte omfattas av konstitutionens yttrandefrihetsgarantier.[20] Lagstiftning riktad mot fiktiv barnpornografi förklarades 2002 som författningsvidrig och upphävdes av Högsta domstolen. Utslaget motiverades med att lagstiftningen kränkte yttrandefriheten för framställningar vilka inte visade något brott eller skapade några brottsoffer. Enligt domstolen var fiktiv barnpornografi inte i sig relaterad till sexuella övergrepp mot barn.[21] Högsta domstolen har sedan vägrat pröva förnyad lagstiftning, som sedan 2003 förbjuder fiktiv barnpornografi vilken saknar litterärt, artistiskt, politiskt eller vetenskapligt värde.[22]

Polistillslag[redigera | redigera wikitext]

Ett antal polistillslag har gjorts mot konsumenter av barnpornografi sedan internets tillkomst. Ett svenskt exempel var Operation Sleipner 2004 där husrannsakan skedde hos 118 svenskar samtidigt, vilket därmed gör den till det största enskilda tillslaget i svensk polishistoria. Dessa hade köpt tillgång till barnpornografi på en webbplats via kontokort och misstänktes för innehav av bilder och filmer. Operation Sleipner var den svenska avläggaren till Operation Falcon[23] med 2 300 arresteringar i flera länder.[24] Några fler exempel på tillslag mot kommersiella barnpornografiska webbplatser är:[24]

Operation Avalanche 1999, kunder i USA och 59 andra länder, 250 000 prenumerationer på barnpornografi och en omsättning på 9,2 miljoner US$.

Operation Site-Key 2001 med fokus på USA, 23 000 kunder och 51 domar.

Operation Ore 2002 med fokus på Storbritannien, 7 200 misstänkta och 1 230 domar.

Operation Falcon 2004, USA, Frankrike, Spanien och Vitryssland, 270 000 kontokortsdragningar för tillgång till barnpornografi och 2 300 gripanden.

Operation Koala 2006, fotostudio i Ukraina där barnpornografi producerades och marknadsfördes på en webbplats, 2 500 kunder i 19 länder.[4]

Förutom tillslag mot kommersiella barnpornografiska webbplatser finns ett stort antal polisoperationer mot pedofila nätverk, användare av fildelningsklienter med mera.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från danskspråkiga Wikipedia, Børneporno, 16 januari 2014.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, Kinderpornografie, 23 februari 2014.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från nederländskspråkiga Wikipedia, tidigare version.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Child pornography, 16 mars 2014.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Från Rondell till Gräddfil: nya ord i svenskan från 40-tal till 80-tal (2. uppl.). Solna: Svenska språknämnden & Esselte studium. 1989. Libris 8348020. ISBN 91-24-35516-X , s. 50
 2. ^ Eneman, Marie (2010). Developing Effective Child Protection Strategies: A Critical Study of Offenders' Use of Information Technology for the Sexual Exploitation of Children, Doctoral Thesis, University of Gothenburg. 
 3. ^ Child pornography: an international perspective, Margaret A. Healty, 1996 Arkiverad 28 februari 2008 hämtat från the Wayback Machine.
 4. ^ [a b] ”Worldwide child sex offender network dismantled”. Arkiverad från originalet den 26 december 2017. https://web.archive.org/web/20171226151200/http://www.eurojust.europa.eu/press/pressreleases/pages/2007/2007-11-05.aspx. Läst 26 december 2017. 
 5. ^ Varför berättar de inte? : om att utnyttjas i barnpornografi
 6. ^ Child Pornography: Model Legislation & Global Review Arkiverad 20 november 2012 hämtat från the Wayback Machine., 2008
 7. ^ ”Child Pornography Not a Crime in Most Countries” (PDF). International Centre for Missing & Exploited Children. 2006. Arkiverad från originalet den 2 juni 2010. https://web.archive.org/web/20100602083205/http://www.icmec.org/en_X1/pdf/SummerNewsletter2006formatted.pdf. Läst 27 februari 2010. 
 8. ^ [a b] Child Pornography: Model Legislation & Global Review Arkiverad 20 november 2012 hämtat från the Wayback Machine., 2006
 9. ^ Annelie Rosén, Barnpornografibrott utifrån ett offerperspektiv (Juridiska fakulteten vid Lunds universitet 2005), sid. 12.
 10. ^ [a b] Emelie Strömberg, Barnpornografi – Yttrandefrihet. En belysning av innehavskriminaliseringen av barnpornografi (Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2002), sid. 7.
 11. ^ Lag (1994:1478) om förverkande av barnpornografi
 12. ^ Jimmy Lyttbacka, Barnpornografibrottets omfattning (Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, u.å.), sid. 4.
 13. ^ ”Brottsbalk (1962:700)”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/. Läst 14 november 2023. 
 14. ^ Fredrik Engström "'Jag vill visa hur utsatta barn är'" Arkiverad 13 september 2005 hämtat från the Wayback Machine.. Aftonbladets nätupplaga, 18 juli 2001. Hämtad 14 september 2007.
 15. ^ Axel Jönsson. "Polisen: 'Studentskylt inte barnporrbrott' Arkiverad 11 november 2011 hämtat från the Wayback Machine.", Helsingborgs Dagblad, 14 juni 2011. Läst den 12 november 2011.
 16. ^ Lena Andersson, Ola Henriksson. "Referat från debatten: Moralpanik och juridik Arkiverad 19 maj 2012 hämtat från the Wayback Machine.", Publicistklubbens webbplats, 14 mars 2011. Läst den 16 juni 2012.
 17. ^ Publicistklubbens debatt "Moralpanik och juridik Arkiverad 31 juli 2013 hämtat från the Wayback Machine." (vid 22:40), länk från publicistklubbens hemsida, marssammanträde 2011. Sett den 30 juni 2012.
 18. ^ Bundesgerichtshof: Beschluss des 1. Strafsenats vom 19. März 2013 - 1 StR 8/13 -
 19. ^ Jordan Larson (18 juni 2014). ”Japan Finally Bans Possession of Child Porn” (på engelska). Vice. https://www.vice.com/en/article/qvanx5/japan-finally-bans-possession-of-child-porn. Läst 15 november 2023. 
 20. ^ ”Remarks of Arnold I Burns Before the Florida Law Enforcement Committee on Obscenity, Organized Crime and Child Pornography”. NCJ 109133. National Institute of Justice. 3 december 1987. http://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=109133. 
 21. ^ Ashcroft v. Free Speech Coalition, 535 U.S. 234 2014-03-21.
 22. ^ ”Docket No. 09-6521 - Dwight Edwin Whorley v. United States”. Supreme Court of the United States. http://www.supremecourt.gov/Search.aspx?FileName=/docketfiles/09-6521.htm. 
 23. ^ EU sprider svensk modell mot barnporr
 24. ^ [a b] International Police Operations Against Online Child Pornography