Elektrometer

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Elektrometer, elektriskt instrument som används för att mäta elektrisk laddning och elektrisk potentialskillnad. Namnet används för flera olika typer av instrument.

  • Det tidiga 1800-talets elektrometrar, också kallade elektroskop, baserades på kraftverkan mellan elektriska laddningar. Mekanismen vidareutvecklades under 1800-talet till "elektrostatiska voltmetrar" med visare och graderad skala.
  • Modernare former av elektrometrar innehåller en förstärkare byggd med specialutvecklade elektronrör eller halvledarkretsar och med extremt hög ingångsresistans. Med dessa kan man indikera så låga strömmar som någon femtoampere, fA, 10-15 ampere. En sådan strömmätarkrets, kompletterad med några ytterligare komponenter, kan användas som mätinstrument för låga spänningar (millivolt) och laddningar (femtocoulomb) samt för höga resistanser (1000 teraohm, 1015 Ω, 1 petaohm, 1 PΩ ).
  • En femtoampere motsvarar omkring 4000 elektroner per sekund. Den strömmen är så ringa att slumpbeteendet hos varje enstaka ledningselektron bidrar till en observerbar och oundviklig fluktuation i strömmen, brus, vilket sätter en gräns för vad som är möjligt att mäta.

Se även Elektrostatik