Elektroporering

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Elektroporering är en molekylärbiologisk metod för att överföra plasmider och andra former av DNA till biologiska celler. Elektroporering går ut på att celler och DNA appliceras i ett elektriskt fält vilket öppnar upp tillfälliga håligheter i cellens membran, igenom vilka plasmiden kan passera in i cellen. Elektroporering kan genomföras både in vitro och in vivo.