Eltortyr

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Eltortyr är en form av tortyr som innebär att man skickar elektrisk ström genom kroppen, vilket skapar en väldigt svår smärta hos offret. En bidragande orsak till att eltortyr genom tiden har blivit en så vanligt förekommande metod, är att den till skillnad mot andra metoder inte efterlämnar några fysiska märken på kroppen. Vanligen förbereds tortyrobjektet genom att huden blöts innan eltortyren ska genomföras, detta eftersom våt hud har lägre resistans än torr hud. Strömmen går då lättare genom kroppen och effekten av eltortyren blir därmed påtagligare. Vid eltortyr får objektet ofta först klä av sig naken, och binds därefter fast för att ligga stilla och inte kunna avbryta behandlingen.

Det finns huvudsakligen två olika metoder för att genomföra eltortyr. Den ena metoden är att använda små handhållna elektriska givare, så kallade elpistoler. Dessa består förenklat sett av ett batteri som via inbyggd elektronik laddar upp en kondensator och ger ifrån sig en otroligt kraftig elektrisk stöt när man trycker på utlösningsknappen. Torteraren kan då reta offret genom att dra med elpistolen längs med kroppen, så att offret aldrig vet när el-chocken ska komma, men hela tiden är beredd på att den kan komma när som helst. El-chocken kan då antingen ges när elpistolen dras efter kroppen, eller så kan den hållas stilla mot någon extra känslig kroppsdel när torteraren trycker på knappen.

Den andra metoden innebär att man fäster elektriska ledningar på kroppen. Elektroderna placeras då vanligtvis på de mest känsliga kroppsdelarna, såsom brösten, magen, benen och könsorganen. Sedan kopplas strömmen på i olika intervaller och med varierande styrka. Såsom korta sekundsnabba stötar eller längre ihållande perioder. Detta upplevs som mycket obehagligt, och tortyroffret rycker krampaktigt och okontrollerat i kroppen.

När eltortyr ska ges till en kvinna, förekommer det ibland att nålar förs in i brösten. Nålar av olika grovlekar kan då användas, allt från fina akupunkturnålar till grova kanyler, beroende på hur mycket smärta som skall tillfogas vid själva införandet. Smärtnivån kan även regleras genom antalet nålar som används, samt på vilket sätt de förs in. Störst smärta förorsakas när nålen förs in med spetsen riktad mot bröstets centrum, medan smärtan blir mindre om nålen förs in parallellt med huden. Maximal smärta förorsakas när nålen förs in genom bröstvårtan, eftersom denna är bröstets känsligaste punkt. Andra känsliga punkter är bröstets undersida. Elektroderna ansluts sedan till nålarna, vilket ger en tvåstegseffekt där smärta först har framkallats genom själva införandet av nålarna, och smärtan förstärks sedan när strömmen kopplas på. Genom att använda nålar uppnås en kraftigare effekt av el-chocken, eftersom nålen då hålls fuktig av kvinnans egna kroppsvätskor vilket ger en bättre ledningsförmåga. Samt att strömmen leds direkt in i kroppen där nerverna finns, utan att först behöva passera genom den barriär som huden utgör.

Litteratur Chockdoktrinen – katastrofkapitalismens genombrott av Naomi Klein behandlar hur eltortyren utvecklades i USA på 50-talet, och beskriver Ewan Camerons elchocksexperiment och bruket av tortyr i Latinamerika.


Risker med eltortyr[redigera | redigera wikitext]

Användning av eltortyr kan förorsaka hjärtflimmer, vilket i olyckliga fall kan leda till döden. Det som är farligt är om en alltför stark ström passerar genom hjärtat. Gränsen för farlig nivå anses ligga på omkring 30 mA. Det är t.ex. vid denna nivå som en jordfelsbrytare löser ut och bryter strömmen. Men det har också betydelse vilken frekvens som används. Den farligaste frekvensen ligger runt 50 hz, vilket tyvärr är samma frekvens som förekommer i elnätet. För att inte tortyrobjektet ska utsättas för oacceptabla risker, bör utrustningen som används för att ge el-chockerna därför helst vara utrustad med frekvensomvandlare som antingen minskar elnätets 50 hz till 20 hz, eller höjer frekvensen till 200 hz. [ifrågasatt uppgift]