Emmaus (organisation)

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Emmaus är en världsomspännande solidaritetsrörelse, som grundades i Frankrike 1949 av prästen Abbé Pierre. En mångfasetterad verksamhet bedrivs genom ca 350 grupper i närmare 40 olika länder i Europa, Afrika, Asien och Amerika. År 1971 bildades ett internationellt samordningsorgan, Emmaus International[1]. Varje medlemsgrupp är oberoende gentemot den internationella organisationen. I Sverige finns det fem lokala föreningar som är formella medlemmar i Emmaus International. Alla svenska grupper som kallar sig Emmaus är inte medlemmar i den internationella organisationen men däremot ingår majoriteten, dock inte alla, i nätverket Riksföreningen Emmaus Sverige. Emmausrörelsen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Emmausgrupper finns även i Finland och Danmark. De olika regionerna har egna samordningsorgan, till exempel Emmaus Europa.

Verksamheter i en Emmaus-grupp[redigera | redigera wikitext]

Det Emmaus-grupperna över hela världen har gemensamt är att de arbetar med och för de mest utsatta och fattiga i samhället, mot orsakerna till fattigdom, exkludering och diskriminering. Det innebär att Emmaus-grupper arbetar med allt från flyktingar och hemlösa i Europa till landlösa och småskaliga bönder i Asien, Afrika och Latinamerika. Många grupper ägnar sig åt praktiskt arbete, till exempel i form av återbruk av saker, möbler och kläder.

Övervakning[redigera | redigera wikitext]

Säkerhets-- och underrättelsetjänster har gjort noteringar om och senare övervakat svenska Emmaus-grupper, och därvid åsiktsregistrerat frivilligarbetare i organisationerna.

Säkerhetstjänstkommissionen skriver omförsta kända källfyndet:

I en rapport ang ”den kommunistinfluerade Europeiska fredsmarschen 1961” konstaterade T-kontoret att ett flertal organisationer var inblandade i detta projekt, bl.a. Emmaus i Lund.

I ett dokument från försvarsstaben, 1968. finner kommissionen att Emmaus noterats som en av rörelserna som kan vara försvarsfientliga.

Under 1970-talet hade Emmausrörelsen fått en fastare organisatorisk form och en klarare ideologisk inriktning. Det fanns t ex krav på genomgångna kurser i leninism för att beviljas medlemskap. Rörelsen hade ett nära samarbete med KPML(r). Säkerhetspolisen betraktade Emmaus som en avdelning inom partiet, även om föreningarnas stadgar har fastslagit organisatoriskt oberoende. Föreningens bistånd gick till humanitära insatser och befrielserörelser, samtliga marxist-leninistiska.

Säkerhetstjänstkommissionen skriver att Emmaus därefter inte var föremål för något större intresse under 1970- och 80-talen. När vänsterrörelserna rent allmänt antog nya former under 1990-talet började Säkerhetspolisen bedriva mer aktiv spaning mot Emmaus. Skälet synes ha varit kopplingen till KPML(r). I samband med detta fördes flera frivilligarbetare in i olika personregister. [2][3]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Emmaus International. ”Activities Report 2010-2011”. http://www.planet-emmaus.org/continents-en/emmaus-international/grp-emmaus-international-en/a-telecharger-en/activities-report-2010-2011. Läst 20 mars 2012. [död länk]
  2. ^ http://www.svd.se/registreringen-var-omfattande
  3. ^ http://www.regeringen.se/contentassets/40491471b3fa4238924d432c1d573584/hotet-fran-vanster.-sakerhetstjansternas-overvakning-av-kommunister-anarkister-m.m.-1965-2002.-del-1

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Svenska grupper[redigera | redigera wikitext]

Medlemmar i Emmaus International[redigera | redigera wikitext]

Anslutna (därutöver) till Emmaus Sverige[redigera | redigera wikitext]

Några nordiska grupper[redigera | redigera wikitext]

Internationella organisationer[redigera | redigera wikitext]