Fattigdom

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Uppslagsordet ”Armod” leder hit. För andra betydelser, se Armod (olika betydelser).
Ett exempel på urbanfattigdom i ett slumområde i Jakarta i Indonesien.

Fattigdom eller armod är avsaknad av eller knapphet i resurser för en individ, grupp eller nation. Begreppet kan vara absolut eller relativt. Motsatsen till fattigdom är rikedom eller förmögenhet. Oftast avses ekonomisk eller monetär fattigdom, alltså låga eller icke-existerande inkomster eller ekonomiska tillgångar. Begreppet fattigdom används dock även för avsaknad av livsmöjligheter, brist på utbildning, bildning och kulturellt kapital och i sammanhang såsom andlig fattigdom.

Absolut och relativ fattigdom[redigera | redigera wikitext]

OBS: Denna graf illustrerar absolut fattigdom.[graf 1][graf2 1][graf3 1] Detta kan vara mycket missvisande.[1][2] Absolut fattigdom definierades av FN innan 2015 som 1,25 dollar vilket i svenska kronor motsvarar (cirka) 10 kronor. 16,63 svenska kronor (cirka) används av FN sedan 2015 som absolut gräns för extrem fattigdom. Enligt FN organet Världsbanken har andelen av världens befolkning som lever i absolut extrem fattigdom mer än halverats sedan 1980-talet.[källa behövs]

En vanlig indelning av fattigdom är i absolut och relativ fattigdom. Absolut fattigdom avser inkomster eller tillgångar under en viss bestämd, absolut nivå. En vanlig definition som används av bland annat FN är en dagsinkomst understigande en eller ibland två amerikanska dollar. Relativ fattigdom avser inkomster eller tillgångar relativt en annan individ, grupp eller stat, och ser därmed till skillnaderna mellan olika grupper eller individer i ett samhälle. Genom att använda begreppet relativ fattigdom går det att mäta enskilda individers upplevelser av sin fattigdom och hur fattigdomen i ett samhälle utvecklas; trots att medborgarnas absoluta fattigdom minskar, kan den relativa fattigdomen öka, genom exempelvis större löneskillnader något som kan mätas genom en jämförelse mellan olika inkomstgrupper.

I religiösa sammanhang förekommer begreppet fattigdomslöfte som munkar och nunnor avger när de går i kloster. Det innebär ett avståndstagande från personligt ägande, det vill säga alla ägodelar i klostret tillhör gruppen, inte individen.

Fattigdom i EU[redigera | redigera wikitext]

EU definierar allvarlig materiell fattigdom som att inte ha råd med en viss levnadsstandard. Den är fattig som inte kan betala för minst fyra av följande poster:[3]

 • oförutsedda utgifter
 • en veckas semester per år
 • en måltid med kött, kyckling eller fisk varannan dag
 • tillräcklig uppvärmning av bostaden
 • kapitalvaror som tvättmaskin, färg‑TV, telefon eller bil
 • skulder (hypotekslån eller hyra, räkningar, avbetalningsköp eller återbetalning av lån)

Fattigdom i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Det finns ingen officiell definition av fattigdom i Sverige. Olika definitioner används, beroende på avsändare och syfte. Det så kallade existensminimum används som gräns för när man är berättigad till försörjningsstöd, i dagligt tal kallat socialbidrag. Försäkringskassan har en komplicerad uppsättning regler som används för att beräkna vilka som är berättigade till bostadsbidrag.

SCB definierar "ekonomiskt utsatta hushåll" som de som inte klarar av de löpande utgifterna eller en plötslig oförutsedd utgift på 15 000 kronor som skall betalas inom 1 månad.[4]

Swedbank har mätt hur stor andel av hushållen som inte klarar av att hantera en oförutsedd utgift på 10.000:-, men även nivåer på både 30.000:- och 3.000:-[5] har använts. Swedbank har även mätt andelen hushåll vars inkomster till 80% eller mer består av bidrag.[6] LO har använt nivån 8.000:- vilket utgör en fjärdedel av arbetarna[7], medan Vänsterpartiet har argumenterad utifrån definitionen "60% av medianinkomsten", med denna definition är var fjärde ensamstående "fattig".[8]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

”Med nöden runt hörnet : utanförskap på 1800-talet”. Populär historia (nr. 9): sid. S. 16-29. 2011. 

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Staffan Hasselgren. Relativ och absolut fattigdom. sid. 2. http://www.can.se/globalassets/aon/2010/aon-nr4-10-relativ-och-absolut-fattigdom.pdf. 
 2. ^ Lovisa Harfeldt (2013). Absolut barnfattigdom vs. relativ barnfattigdom. Historiska institutionen Lunds universitet. http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3801937&fileOId=3879056. ”När man talar om fattigdom så finns det två slags vanligt förekommande definitioner som används för att mäta fattigdom i olika länder, det ena är som tidigare nämnt absolut fattigdom och det andra är relativ fattigdom.4 Vad gäller absolut fattigdom så använder man sig av ett fixerat mått där det finns en bestämd gräns för vad fattigdom innebär. Relativ fattigdom däremot innebär att man sätter fattigdomen i relation till någonting annat, alltså till exempel en procentsats av något föränderligt så som medianlönen i ett land. Artikel 27 har enligt handboken som syfte att främja barnets utveckling och i och med detta krävs skälig levnadsstandard i form av bostad, mat och kläder. Det som framför allt poängteras i beskrivningen av artikel 27 är att varje land måste införliva denna rättighet utifrån sina resurser. 21 I och med att man faktiskt utförligt påpekar att varje land ”inom ramen för sina resurser ska vidta lämpliga åtgärder” för att förverkliga rätten till skälig levnadsstandard kan man tolka artikeln som relativ och att ska förstås i relation till landets förutsättningar. Anledningen till att jag har med hela artikel 27 är att den i sin helhet är relevant för hur man tolkar skälig levnadsstandard.”. 
 3. ^ Helgeson, Thomas. "EU sätter mått på fattigdom". Statistiska centralbyrån. Läst 4 mars 2013.
 4. ^ "Barn i utsatta grupper har mindre aktiv fritid". Statistiska centralbyrån. 29 januari 2009. Läst 27 april 2013.
 5. ^ Tibajev, Andrey (19 mars 2010). "Studenter klarar inte oförutsedda utgifter". Svenska Dagbladet. Läst 27 april 2013.
 6. ^ "Analys" (PDF). Swedbank. 9 juli 2008. Läst 27 april 2013.
 7. ^ Lundby-Wedin, Wanja (19 mars 2010). "Omöjligt att spara i klyftornas Sverige". Aftonbladet. Läst 27 april 2013.
 8. ^ "Ensamstående med barn blir fattigare". Expressen/TT. 11 april 2010. Läst 27 april 2013.


Referensfel: <ref>-taggar finns för en grupp vid namn "graf", men ingen motsvarande <references group="graf"/>-tagg hittades, eller så saknas en avslutande </ref>
Referensfel: <ref>-taggar finns för en grupp vid namn "graf2", men ingen motsvarande <references group="graf2"/>-tagg hittades, eller så saknas en avslutande </ref>
Referensfel: <ref>-taggar finns för en grupp vid namn "graf3", men ingen motsvarande <references group="graf3"/>-tagg hittades, eller så saknas en avslutande </ref>