Euklidiskt rum

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Varje punkt i ett tredimensionellt euklidiskt rum bestäms av tre koordinater

Ett euklidiskt rum är ett reellt vektorrum där en skalärprodukt är definierad. Ibland krävs också att rummet är ändligdimensionellt. Jämför inre produktrum.