Fördelardosa

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Locket till en fördelardosa

En fördelardosa används för att dirigera ström till alla tändstift i en flercylindrig bensinmotor.

För att en encylindrig bensinmotor skall kunna gå antänds bränsle/luftblandningen av en gnista från ett tändstift. Strömmen till detta skapas i en tändspole eller av en magnet. Detta leds via en brytare i en tändkabel till tändstiftet. Brytaren är normalt öppen. Varje gång en gnista behövs sluts brytaren som påverkas av en brytarnock en kort stund. Brytarnocken sitter i sin tur sitter på någon av motorns axlar, i en liten bensinmotor vanligtvis kamaxeln.

I en bensinmotor med flera cylindrar och därmed flera tändstift måste strömmen dirigeras till rätt tändstift så att alla cylindrar i motorn kan arbeta. Detta löser man med en fördelardosa. I denna sitter en rotor. I en fyrcylindrig motor leds strömmen från tändspolen till mitten av locket på fördelardosan. På undersidan av locket leds strömmen över till rotorn som har en ledande översida isolerad från omgivningen. Rotorn är placerad på en axel som roterar när motorn arbetar. En tändkabel från varje tändstift sitter placerad runt kabeln från tändspolen på locket så de har en fjärdedel var av locket. På undersidan finns en kontaktpunkt. På axeln under rotorn finns brytarnockar, och i fallet med en fyrcylindrig motor så är dessa fyra till antalet. Mot denna arbetar brytaren såsom beskrivits ovan.

När motorn arbetar så roterar axeln och när rotorn "pekar" mot en kontaktpunkt sluts brytaren av brytarnocken och strömmen leds ut i tändkabeln till tändstiftet till den aktuella cylindern. Motorns kraft får axeln med rotorn att fortsätta sin rotation och "peka" mot nästa kontaktpunkt och så vidare.

En dieselmotor behöver inte ett tändsystem som har beskrivits här. Moderna bilar med bensin/etanol/hybridmotorer har ett elektroniskt tändsystem där brytare, rotor med mera har ersatts av impulsgivare med mera.