Föreläsning

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En föreläsning (synonym: föredrag) är ett längre, strukturerat anförande (muntligt framförande) inför en grupp åhörare, med avsikt att presentera information eller lära människor om ett visst ämne, till exempel genom en universitets- eller högskolelärare. En politikers tal, en prästs predikan eller en affärsmans försäljningspresentation kan vara av liknande karaktär som en föreläsning. Ofta förekommer föreläsningar på konferenser.

Vanligtvis står en föreläsare längst fram i ett rum eller i centrum för uppmärksamheten. Föreläsaren reciterar i regel uppgifter som är av betydelse för föreläsningens innehåll.

Substantivet föreläsning går att spåra till 1300-talet och kommer av latinets Lectus.

Under medeltiden läste instruktörer vid universiteten upp direkt ur ursprungskällan till en klass studenter som tog anteckningar av föreläsningen.