Försvar

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Wiktionary small.svg
Svenskspråkiga Wiktionary har ett uppslag om försvar.

Försvar kan avse:

  • Försvar – en stats organiserade krigsmakt, se militär
  • Civilt försvar – den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs
  • Försvarsmakt – ett lands samlade militära och civila försvar
  • Försvarare (sport) – inom sport den lagdel som benämns back- eller försvarslinje
  • Försvar – en juridisk term, se försvarsadvokat
  • Försvarsmekanism – en central jagfunktion av omedvetna psykologiska strategier
  • Försvarsarbete – inom bergsbruket, det minsta arbete en innehavare av mutsedel på någon fyndighet eller utmål måste utföra för att bevara sin rätt till fyndigheten