Fallstudie

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Fallstudie (engelska: Case study) är en forskningsmetod som syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker. Det som kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på ett fenomen som ofta är svårt att särskilja från fenomenets kontext.[förtydliga] Ofta fokuserar man på ett enda (eller några få) fall, som man sedan undersöker ”på djupet” för att få mer detaljerade kunskaper än vad man kan få vid till exempel en surveyundersökning. Fallstudien som metod kan användas både inom samhällsvetenskap och inom naturvetenskap, det som framförallt skiljer dem är sättet att mäta olika parametrar och variabler. Fallstudien förekommer dock oftast inom samhällsvetenskaperna.

Fallstudier i samhällsvetenskap fokuserar ofta på sociala relationer och processer som pågår inom ramen för det (de) fall man undersöker, detta eftersom den detaljerade kunskapen kan visa på hur komplexa sammanhang såsom sociala relationer och processer fungerar.

Fallstudien bedrivs empiriskt ute i verkligheten (precis som surveyundersökningar). I en fallstudie kan man kombinera flera olika datainsamlingsmetoder och datatyper – vilket ofta också gynnar själva fallstudien och analysen.

Fallstudie förväxlas ofta med casemetodik som är en pedagogisk undervisningsmetodik och alltså något helt annat.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]