Fil:Frisian flag.svg

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Originalfil(SVG-fil, standardstorlek: 910 × 630 pixlar, filstorlek: 896 byte)

Beskrivning
English: Flag of the Dutch province of Friesland
Nederlands: De Friese vlag en het wapen hebben een gemeenschappelijke herkomst. Al in de elfde eeuw was een vlag met "pompeblêdden" bekend. Dit kan men opmaken uit verzen uit het Gudrunlied. Omstreeks 1200 vertonen Scandinavische wapenschilden velden bestrooid met leliebladen of harten, vaak in combinatie met afbeeldingen van leeuwen.

Het getal 7 dat we tegenkomen in het aantal "pompeblêdden" van de vlag en het aantal blokjes in het wapen, symboliseren de 7 Friese zeelanden: zelfstandige landstreken langs de kust van Alkmaar tot de Weser, die samengingen in een verdedigingsverbond tegen de Noormannen.

De drie witte strepen staan voor de platteland streken : Oostergo, Westergo en Zevenwouden. De blauwe strepen voor de Friese rivieren. De zeven pompebladen staan voor de zeven oude Friese zeelanden, zoals die bestonden tussen de achtste en veertiende eeuw:

  • Frisia tussen Reker en Vlie (West-Friesland, ligt nu in Noord-Holland)
  • Frisia tussen Vlie en Middelzee (Westergo, het westelijk deel van Friesland)
  • Frisia tussen Middelzee en Lauwers (Oostergo, het oostelijke deel van Friesland)
  • Zevenwouden ( het zuidelijk deel van Friesland)
  • Frisia tussen Lauwers en Eems (Ommelanden, ligt nu in Groningen)
  • Frisia tussen Eems en Jade (Ostfriesland , ligt in Duitsland)
  • Frisia tussen Jade en Weser (ligt in Duitsland)

Uit vijftiende eeuwse wapenboeken blijkt dat omstreeks die tijd uit het wapen met de "pompeblêdden" en de leeuwen twee wapens zijn voortgekomen: het leeuwenwapen met de 7 tot blokjes omgevormde "pompeblêden", en het wapen met banen op een met "pompeblêden" gedamasceerd veld.

Dit laatste wapen wordt in de negentiende eeuw ook als vlag gangbaar. Op 9 juli 1957 wordt in de vergadering van de Staten van Friesland besloten een verzoek aan Hare Majesteit de Koningin te richten om deze vlag met "pompeblêden", als officiële vlag in het gebruik voor de provincie Fryslân te bevestigen.

Bij Koninklijk besluit dd. 21 april 1958, no. 12, is de provincie bevestigd in het gebruik van de vlag.

De vlag is niet auteursrechtelijk beschermd. Hij wordt door veel friese verenigingen en bedrijven in het logo gebruikt, en kon mede daardoor uitgroeien tot een krachtig symbool van de friese identiteit.
Datum
Källa www.echtefriesevlag.nl
Skapare P.H. Wagemakers and Joh. Koopmans
Tillstånd
(Återanvändning av denna fil)
Public domain Detta verk har gjorts tillgänglig som public domain av dess skapare, AceT. Detta gäller globalt.
I vissa länder kan detta inte vara juridiskt möjligt; i så fall:
AceT ger envar rätten att använda detta verk för alla ändamål, utan några villkor, förutom villkor som lagen ställer.
Andra versioner

First version was created by GeeKaa

Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
:
Frisian flag.svg
[[File:Frisian flag.svg|border|96px]]

The google translation to English from the above Dutch is as follows: Dutch: The Frisian flag and the arms have a common origin. Already in the eleventh century was a flag with "pompeblêdden known. This can be see from verses from the Gudrun Lied. Around 1200 are Scandinavian shields fields strewn with lily leaves or hearts, often in combination with images of lions. The number 7, which we encounter in the number of "pompeblêdden" of the flag and the number of blocks in the arms, symbolizing the 7 Frisian countries: autonomous regions along the coast from Alkmaar to the Weser, which went into a defensive alliance against the Vikings.

The three white stripes represent the rural areas: Oostergo, Westergo and Seven Forests. The blue stripes for the Frisian rivers. The seven sheets pump to the seven old Friesian countries, which existed between the eighth and fourteenth century:

Frisia between Rekers and Vlie (West-Friesland, is now in North-Holland) Frisia between Vlie and Middelzee (Westergo, the western part of Friesland) Frisia between Middelzee and Lauwers (Oostergo, the eastern part of Friesland) Seven Forests (the southern part of Friesland) Frisia between Ems and Lauwers (Ommeland, is now in Groningen) Frisia between Ems and Jade (Ostfriesland, is located in Germany) Frisia between Jade and Weser (located in Germany) From five tenths century arms books show that around that time from the arms of the "pompeblêdden and the lions have two arms: the lion of the arms 7 blocks transformed" pompeblêden "and the weapon with jobs on a" pompeblêden "damask field .

This weapon is in the nineteenth century as a common flag. On July 9, 1957 in the meeting of the States of Friesland decided to Her Majesty the Queen to order this flag with pompeblêden ", as the official flag in use for the province of Friesland to confirm.

By Royal Decree dated. April 21, 1958, No. 12, the province confirmed the use of the flag.

The flag is not copyrighted. He is considered by many Frisian associations and companies in the logo, and it could also become a powerful symbol of the Frisian identity

Licensiering

Public domain
This image depicts a flag of a Dutch municipality or province. These flags are registered with the Hoge Raad van Adel, usage of the flag is often restricted by municipal rules and laws. In view of Dutch legislation this image is regarded as being in the public domain, as are reproductions of this flag.

Deutsch | English | français | italiano | Nederlands | +/−

Flag of the Netherlands.svg
Annotations This image is annotated: View the annotations at Commons

Filhistorik

Klicka på ett datum/klockslag för att se filen som den såg ut då.

Datum/TidMiniatyrbildDimensionerAnvändareKommentar
nuvarande5 oktober 2014 kl. 20.43Miniatyrbild för versionen från den 5 oktober 2014 kl. 20.43910 × 630 (896 byte)SiBr4Keeping the code
5 oktober 2014 kl. 10.04Miniatyrbild för versionen från den 5 oktober 2014 kl. 10.04910 × 630 (3 kbyte)ArchmedusColor correction conform http://www.fryslan.nl/676/friese-vlag,-logo,-wapen-en-volkslied/files/%5B16%5Dkleurcodes%20provincie%20fryslan.pdf
10 september 2013 kl. 17.58Miniatyrbild för versionen från den 10 september 2013 kl. 17.58910 × 630 (896 byte)SiBr4Reduced SVG code with mostly exact numbers
16 augusti 2013 kl. 16.07Miniatyrbild för versionen från den 16 augusti 2013 kl. 16.071 300 × 900 (1 kbyte)AceTthis one is the right one (new one shows old one!?)
15 augusti 2013 kl. 09.09Miniatyrbild för versionen från den 15 augusti 2013 kl. 09.091 300 × 900 (1 kbyte)AceTCorrection #2 (the old file is still showing?)
15 augusti 2013 kl. 09.01Miniatyrbild för versionen från den 15 augusti 2013 kl. 09.011 300 × 900 (1 kbyte)AceTCorrection (dimensions were not set correctly)
15 augusti 2013 kl. 08.57Miniatyrbild för versionen från den 15 augusti 2013 kl. 08.57512 × 512 (1 kbyte)AceTComplete rebuild of the flag after extensive research (check [http://www.echtefriesevlag.nl/])
18 september 2012 kl. 20.21Miniatyrbild för versionen från den 18 september 2012 kl. 20.21737 × 492 (1 kbyte)SiBr4Corrections & code reduction
2 mars 2006 kl. 09.43Miniatyrbild för versionen från den 2 mars 2006 kl. 09.43736 × 491 (3 kbyte)GeeKaaFlag of province nl:Friesland {{PD-user|GeeKaa}} {{insignia}} Its easy to draw a border around this flag: {{border|100px}} Zuid Holland Category:SVG flags

Global filanvändning

Metadata