Flygledare

Från Wikipedia
Arlandatornet

Flygledare, även kallat Air Traffic Control Officer (ATCO) eller kort Controller, arbetar antingen i ett torn på en flygplats eller i en kontrollcentral, Air Traffic Control Centre - ATCC, med att separera flygplan så att kollisioner inte uppstår. Flygledningen kontrollerar all flygtrafik i den kontrollerade luften och håller kontakt med flygplanen och fordon på marken genom tvåvägs radiokommunikation. All kommunikation regleras av strikta regler för hur man skall tala med varandra. All kommunikation mellan flygledare och piloter skall alltid hållas så kortfattat som möjligt, och därför finns fastställda ord som används och som betyder olika saker. Detta eftersom det bara är en åt gången som kan sända ut sitt radiomeddelande och frekvensen skall vara blockerad så korta stunder som möjligt, så att alla har möjlighet att sända meddelanden.

Vid större flygplatser finns utarbetade procedurer för hur in- och utflygningarna ska ske, så att piloterna med ett kort begrepp får instruktioner hur flygningen ska genomföras i höjd- och sidled. Dessa kallas för SID (Standard Instrument Departure) och STAR (Standard Instrument Arrival).

Är vädret klart kan tornflygledaren alt inflygningskontroll-flygledaren tillåta att piloten gör en visuell inflygning. Det betyder att piloten själv får flyga den sista biten utan restriktioner ifrån flygledaren. Vid sämre väder, eller om flygledaren inte har möjlighet att godkänna en visuell inflygning, är instrumentinflygning det andra alternativet.

Detta går till så att flygledaren radarleder piloten, det vill säga talar om vilka kursen och höjder som piloten ska styra, för att så småningen själv kunna etablera sig på slutlig inflygning. När piloten börja närma sig en punkt som ligger ca 20 kilometer rakt ifrån landningsbanans förlängning, kan piloten där själv etablera sig på en inflygningslinje där instrument ifrån marken sänder signaler till flygplanet. Därigenom vet planets autopilot vilken kurs och höjd den skall hålla för att komma rakt in mot banan för landning.

Allt luftrum över Sverige över flygnivå 95 kontrolleras av någon av de två kontrollcentralerna, ATCC. I norr ATCC Stockholm och i söder Malmö ATCC, och gränsen går ungefär som en tänkt linje Karlstad-Jönköping-Kalmar.

På ATCC arbetar flygledare med hjälp av radar. Alla flygledare är ansvariga för var sitt område, kallad sektor. Våren 2005 driftsatte man samtidigt i Malmö och Stockholm ett av världens modernaste system, byggt av det franska företaget Thales: Eurocat 2000E. Därmed fick man en pc-liknande radarskärm samt funktioner som ett avancerat konfliktsökningssystem och grafisk visning av flygplanens tänkta färdväg, kontinuerligt uppdaterad efter rådande vind och de olika flygplanens hastigheter på olika höjder. Man fick samtidigt nya möjligheter att snabbt och enkelt interagera med närliggande sektorer och mellan de båda centralerna via systemet.

Utbildning[redigera | redigera wikitext]

Flygtrafikledningsskolan EPN

I Sverige kan man utbilda sig till flygledare på den skandinaviska skolan i Malmö, Entry Point North [1]. Skolan är belägen på Sturups flygplats i Malmö och är ett samägt bolag av svenska LFV, irländska IAA och danska Naviair. Innan man blir antagen måste man genomgå grundliga tester för att se om man är kvalificerad och passar för att jobba som flygledare. Som flygledare måste man kunna fatta snabba beslut som är avgörande för flygets säkerhet och effektivitet, samt ha god samarbetsförmåga och vara stresstålig.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]