Hoppa till innehållet

Fornpersiska

Från Wikipedia
Fornpersiska
Talas ifordom i Iran
Statusutvecklades till medelpersiska
SpråkfamiljIndoeuropeiska
Språkkoder
ISO 639‐2peo
ISO 639‐3peo

Fornpersiska är en av de två belagda formerna av forniranska språk. Fornpersiskan förekommer främst i inskrifter, lertavlor och sigill från akemeniderriket (cirka 600 f.Kr. till 300 f.Kr.) Exempel på fornpersiska har hittats i nuvarande Iran, Irak, Turkiet och Egypten.

Klassificering[redigera | redigera wikitext]

Inom den jämförande språkforskningen klassificeras fornpersiskan som ett sydvästiranskt språk, inom gruppen iranska språk, som är en av de två undergrupperna av indoiranska språk. De indoiranska språken är i sin tur en av grenarna av den indoeuropeiska språkfamiljen. Även om dagens persiska och hindi inte påminner så mycket om varandra var fornpersiska och sanskrit mycket lika varandra. Däremot saknade fornpersiskan retroflexa konsonanter och aspirerade klusiler och ”han blir” på sanskrit heter bhavati men bavatiy (med ett stumt -y) på fornpersiska, där bh- på sanskrit representerar en aspirerad klusil som saknas på fornpersiska.[1]

Till skillnad från avestiskan, som är det andra belagda forniranska språket, förblev fornpersiskan ett levande språk. Vid slutet av den akemenidiska perioden har fornpersiskan börjat utvecklas till medelpersiska, som så småningom blev statsspråket i sassaniderriket (200-talet till 600-talet e.Kr.) Medelpersiskan är i sin tur föregångaren till den nutida persiskan.

Fornpersiskan hade "förmodligen"[2] ett mediskt språksubstrat. Det mediska elementet kan tydligt idenitfieras eftersom mediskan inte deltog i de utvecklingar som var särskiljande för fornpersiskan. Mediska former "återfinns endast i personnamn eller geografiska namn [...] och vissa är typiskt från religiösa ordförråd och kan därför i princip också ha influerats av avestiska." "Ibland återfinns både mediska och fornpersiska former, vilket gav fornpersiskan ett något förvirrande och inkonsekvent utseende: 'häst,' exempelvis, förekommer både som asa (fornpers.) och aspa (med.)." [2]

Skrift[redigera | redigera wikitext]

Avbildning av första spalten i Behistuninskriften

Fornpersiska skrevs från vänster till höger i fornpersisk kilskrift, en semialfabetisk stavelsekilskrift. Kilskriften som används var skapad för språket. Det vill säga att tecknen är kilskriftstecken (med formen lånad från akkadiska) men med andra betydelser.[3] Fornpersisk kilskrift innehåller 36 tecken som representerar konsonanter, vokaler, eller följder av enkla konsonanter plus vokaler, en uppsättning av tre siffror (1, 10, 100), en ordavskiljare och några ideogram.

Fonologi[redigera | redigera wikitext]

Följande fonem uttrycks i den fornpersiska skriften:

Vokaler

 • Långa: /aː/ /iː/ /uː/
 • Korta: /a/ /i/ /u/

Konsonanter (till vänster bokstaven i vanlig transkribering, till höger tecknet för fonemet i Internationella fonetiska alfabetet)

  Labial Dental/
Alveolar
Palatal Velar Glottal
Klusil p /p/ b /b/ t /t/ d /d/ c /c/ j /ɟ/ k /k/ g /g/    
Nasal   m /m/   n /n/            
Frikativor f /f/   θ /θ/   ç /ç/ x /x/   h /h/  
Sibilant     s /s/ z /z/ š /ʃ/          
Rhotisk       r /r/            
Approximant   v /ʋ/   l /l/   y /j/        

Grammatik[redigera | redigera wikitext]

Substantiv[redigera | redigera wikitext]

Fornpersiska stammar:

 • a-stammar (-a, -am, -ā)
 • i-stammar (-iš, iy)
 • u- (och au-) stammar (-uš, -uv)
 • konsonantstammar (n, r, h)
-a -am
Singular Dualis Plural Singular Dualis Plural Singular Dualis Plural
Nominativ -a -ā, -āha -am
Vokativ -am
Ackusativ -am -am -ām
Instrumentalis -aibiyā -aibiš -aibiyā -aibiš -āyā -ābiyā -ābiš
Dativ -ahyā, -ahya -aibiyā -aibiš -ahyā, -ahya -aibiyā -aibiš -āyā -ābiyā -ābiš
Ablativ -aibiyā -aibiš -aibiyā -aibiš -āyā -ābiyā -ābiš
Genitiv -ahyā, -ahya -āyā -ānām -ahyā, -ahya -āyā -ānām -āyā -āyā -ānām
Lokativ -aiy -āyā -aišuvā -aiy -āyā -aišuvā -āyā -āyā -āšuvā
-iš -iy -uš -uv
Singular Dualis Plural Singular Dualis Plural Singular Dualis Plural Singular Dualis Plural
Nominativ -iš -īy -iya -iy -in -īn -uš -ūv -uva -uv -un -ūn
Vokativ -i -īy -iya -iy -in -īn -u -ūv -uva -uv -un -ūn
Ackusativ -im -īy -iš -iy -in -īn -um -ūv -ūn -uv -un -ūn
Instrumentalis -auš -ībiyā -ībiš -auš -ībiyā -ībiš -auv -ūbiyā -ūbiš -auv -ūbiyā -ūbiš
Dativ -aiš -ībiyā -ībiš -aiš -ībiyā -ībiš -auš -ūbiyā -ūbiš -auš -ūbiyā -ūbiš
Ablativ -auš -ībiyā -ībiš -auš -ībiyā -ībiš -auv -ūbiyā -ūbiš -auv -ūbiyā -ūbiš
Genitiv -aiš -īyā -īnām -aiš -īyā -īnām -auš -ūvā -ūnām -auš -ūvā -ūnām
Lokativ -auv -īyā -išuvā -auv -īyā -išuvā -āvā -ūvā -ušuvā -āvā -ūvā -ušuvā

Adjektiv böjs på liknande sätt.

Verb[redigera | redigera wikitext]

Diateser
Aktivum, medium (tematisk presens -aiy-, -ataiy-), passivum (-ya-).

I fornpersiskan användes främst formerna i första och tredje person. Den enda dualisform som användes var ajīvatam 'båda levde'.

Presens, aktivum
Atematiska Tematiska
'vara' 'bringa'
sg. 1.pers. ahmiy barāmiy
3.pers. astiy baratiy
pl. 1.pers. ahmahiy barāmahiy
3.pers. hatiy baratiy
Imperfekt, aktivum
Atematiska Tematiska
'göra' 'vara, bli'
Sg. 1.pers. akunavam abavam
3.pers. akunauš abava
Pl. 1.pers. aku abavāmā
3.pers. akunava abava
Presens particip
Aktivum Medium
-nt- -amna-
Preteritum particip
-ta-
Infinitiv
-tanaiy

Ordförråd[redigera | redigera wikitext]

Protoindoiranska fornpersiska medelpersiska modern persiska betydelse
*açva aspa asb asb häst
*kāma kāma kām kām begär
*daiva daiva div div demon
drayah drayā daryā hav
dasta dast dast hand
*bhāgī bāji bāj bāj tribut
*bhrātr- brātar brādar barādar bror
*bhūmī būmi būm būm region, land
*martya martya mard mard man
*māsa māha māh māh måne, månad
*vāsara vāhara Bahār bahār vår
stūnā stūn sotūn kolumn
šiyāta šhād šhād lycka
*arta arta ard ord sanning
*draugh- drauga drōgh dorōgh lögn

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.

Där anges följande som referenser:

 • Wilhelm Brandenstein (1964). Handbuch des Altpersischen. O. Harrassowitz 
 • Walther Hinz (1966). Altpersischer Wortschatz. Kraus (omtryck) 
 • Roland G. Kent (1953). Old Persian: Grammar, Texts, Lexicon. American Oriental Society 
 • Nicholas Sims-Williams (1996). ”Iranian languages”. Encyclopedia Iranica. "7". Mazda. sid. s. 238-245 
 • Rüdiger Schmitt (1989). ”Altpersisch”. i R. Schmitt. Compendium linguarum Iranicarum. Reichert. sid. s. 56–85 
 • Herbert Cushing Tolman (1908). Ancient Persian Lexicon and the Texts of the Achaemenidan Inscriptions Transliterated and Translated with Special Reference to Their Recent Re-examination. American Book Company 

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Wikander, Ola (2006). I döda språks sällskap: en bok om väldigt gamla språk. Stockholm: Wahlström & Widstrand. sid. 170-171. Libris 10025043. ISBN 91-46-21333-3 (inb.) 
 2. ^ [a b] Skjærvø, Prods Oktor (2005). An Introduction to Old Persian (2nd). Cambridge: Harvard. http://www.fas.harvard.edu/~iranian/OldPersian/opcomplete.pdf 
 3. ^ Wikander, Ola (2006). I döda språks sällskap: en bok om väldigt gamla språk. Stockholm: Wahlström & Widstrand. sid. 170. Libris 10025043. ISBN 91-46-21333-3 (inb.) 

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]