Fosfolipid

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Fosfolipid i cellmembranen
Fosfolipiden är uppbyggd av ett polärt huvud och en hydrofob svans. Det betyder förenklat att huvudet är vattenlösligt och svansen fettlöslig.
Bilden visar ett cellmembrans uppbyggnad med fosfolipider.

Fosfolipider är en grupp av fetter som tillsammans med en mindre mängd kolesterol bygger upp cellernas membran. Fosfolipider är uppbyggda av ett polärt, hydrofilt, huvud och en opolär, hydrofob, svans. Det betyder förenklat att huvudet är vattenlösligt och svansen fettlöslig.

Fosfolipider i cellmembran[redigera | redigera wikitext]

Fosfolipider har en viktig funktion i alla organismers cellmembran. Fosfolipider består av en hydrofil del och en hydrofob del. I cellmembranet vänder fosfolipiderna de hydrofila delarna (huvudena) utåt mot angränsande vattenmiljö och de hydrofoba delarna (svansarna) inåt. Det bildar ett så kallat semipermeabelt membran där endast hydrofoba och opolära ämnen kan tränga igenom fritt. Ett membran av fosfolipider kan förstöras genom att ändra pH samt att tillsätta ett starkt organiskt lösningsmedel. Det ändrade pH:t löser de polära delarna av fosfolipiden, det vill säga huvudet, och det organiska lösningsmedlet kan användas för att lösa de hydrofoba svansarna. Ju fler dubbelbindningar som finns på den hydrofoba svansen desto lättare bryts bindningarna, och smältpunkten sjunker, det vill säga membranet blir känsligare för höga temperaturer.

Kemisk struktur[redigera | redigera wikitext]

Fosfolipider är fosfatestrar av glycerol. De är estrar med två molekyler fettsyra och en molekyl fosforsyra. Fosforsyran har dessutom bildat ester med ytterligare en alkoholgrupp som oftast också innehåller en aminogrupp.