Franciskus solsång

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
En boksida ur Solsången, Codex 338, från Biblioteca Communale, i Assisi.

Solsången eller Sången om broder Sol, Il Cantico del Sole (Cantico della Creature) är en dikt av Franciskus av Assisi från omkring 1225. Dikten är en av de första som är skrivna på italienska. Den finns översatt till svenska av bland andra Lisa Lundh.

Enligt traditionen framfördes den första gången vid Franciskus dödsbädd, och den sista strofen om syster Död antas ha tillkommit strax dessförinnan.

Dikten har tonsatts av bland andra Sofija Gubajdulina, och har även bearbetats till psalmer på svenska. En med namnet Tack, gode Gud, för allt som finns i Den svenska psalmboken 1986 nr 23 och en i Herren Lever 1977 nr 801 med titeln Allt, Herre, lyder dina bud.

Solsången på svenska lyder:[förtydliga]

"Allrahögste, allsmäktige, gode Herre,
din är lovsången och äran och härligheten
och din är all välsignelse,
dig allena tillkommer de
och ingen människa är värdig att ens nämna ditt namn.

Lovad vare du, min Herre
med hela din skapelse,
särskilt för broder Sol,
som skänker oss dagen och ljuset.
Vacker är han i sin väldiga glans.
Om dig, du Allrahögste, bär han vittnesbörd.

Lovad vare du, min Herre för syster Måne och stjärnorna.
På himmelen har du gjort dem lysande, tindrande och sköna.

Lovad vare du, min Herre
för broder vind och för luften
och regnet och den klara himmelen,
ja för all väderlek,
genom vilken du uppehåller din skapelse.

Lovad vare du, min Herre
för syster Vatten.
Mäkta nyttig är hon, ödmjuk, kostbar och kysk.

Lovad vare du, min Herre
för broder Eld, genom vilkan du upplyser natten åt oss.
Skön är han, lekfull, mäktig och stark.

Lovad vare du, min Herre,
för vår syster, moder Jord,
som föder oss och bär oss
och framalstrar allehanda frukter
och färgrika blomster och örter.

Lovad vare du, min Herre,
för dem som av kärlek till dig
förlåter varandra
och som tåligt bär sjukdom och lidanden.
Saliga är de, när de så håller ut i din frid.
Av dig, du Allrahögste, skall de mottaga livets krona.

Lovad vare du, min Herre,
för vår syster den lekamliga Döden,
vilken ingen levande förmår undfly.
Ve dem som dör i dödssynd.
Saliga de som möter döden
inneslutna i din allraheligaste vilja.
Dem kan den andra döden inte skada.

Lova och välsigna min Herre
och tacka och tjäna honom
i stor ödmjukhet."

Påve Franciskus miljöencyklika Laudato sii från 2015 har lånat sitt namn från Franciskus solsång; titeln betyder "lovad vare".

Solsången är även namnet på en isländsk dikt, se "Solsången (isländsk dikt)", och ytterligare en annan dikt med samma namn skrevs av Akhenaton.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]