Frederiksborgs slott

Ej att förväxla med Frederiksbergs slott eller Fredensborgs slott.

Frederiksborgs slott
Slott
Bild från 2007
Bild från 2007
Land Danmark
Ort Hillerød
Byggherre Kristian IV
Färdigställande 1602–20
Arkitektonisk stil Nederländsk renässans
Byggnadsmaterial Tegel, sandsten
GeoNames 2621938
Slottskyrkan sedd från koret mot orgelläktaren.
Neptunusbrunnen 2010.

Frederiksborgs slott (på danska: Frederiksborg Slot) är ett danskt slott i HillerødNordsjälland och har anor från 1500-talet.[1] Det är idag det största renässansslottet i Skandinavien och ligger nära Hillerøds centrum, där det utgör ett markant inslag i stadsbilden. Här slöts freden i Frederiksborg 1720.[2]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Kung Fredrik II förvärvade 1560 av Herluf Trolle det dåvarande Hillerødsholm och uppförde här ett jaktslott som fick namn efter kungen. På tre holmar i den lilla sjön anlades en mängd byggnader, och på ömse sidor om den långa infarten till den S-formiga stora stenbryggan uppfördes stall- och domestikbyggnader, på båda sidor avslutade av runda torn. Kristian IV lät riva slottets huvudbyggnad och uppförde mellan 1602 och 1620 det nuvarande slottet efter ritningar av nederländska stenmästare. Särskilt Hans van Steenwinckel den yngre arbetade på slottet från 1614. Byggnaden omfattade då tre sammanbyggda höga flyglar av tegel med sandsten i omfattningar och ornament. Slottet pryddes med smäckra torn; det högsta tornet, väster om borggården vid kyrkoflygeln, försågs med klockstapel. Framför det mellersta, högsta huset, "kungsflygeln", placerades ett dubbelt öppet galleri av svart marmor med vita figurer. Ett yttre fristående galleri begränsar borggården på ingångssidan. Ett brett porttorn med hög spira reser sig vid den S-formade bryggan. På västra sidan leder en "lönngång" på bågställningar över vallgraven till det så kallade audienshuset.[2]

I slottskyrkan pryds altaren, predikstolen och dopfunten av silverarbeten utförda av de båda silversmederna Jacob Mores d.ä. och Jacob Mores d.y..[2]

Neptunusbrunnen[redigera | redigera wikitext]

År 1623 utfördes på borggården en skulptursmyckad springbrunn, Neptunusbrunnen av Adriaen de Vries. De ursprungliga figurerna bortfördes av svenskarna 1659 och finns idag uppställda vid Drottningholms slott, och är på Frederiksborg ersatta av senare avgjutningar.

Trädgården[redigera | redigera wikitext]

Den omgivande trädgården och parken är vidsträckt och innehåller en del äldre byggnader, bland annat Badestuen från Fredrik II:s tid.[2]

Restaureringar[redigera | redigera wikitext]

Efter en förödande brand den 17 december 1859 – då kung Fredrik VII bodde på Frederiksborg – förstörde slottets tak och större delen av inredningen. Endast slottskyrkan och det till slottsbyggnaden kopplade så kallade Audienshuset undgick branden. Restaureringsarbetet sattes dock snart igång och 1875 var slottet yttre jämte kyrkan färdigställt.[2] År 1877 föreslog Carlsbergbryggeriernas grundare J. C. Jacobsen att slottet skulle återuppbyggas och inrymma ett nationalhistoriskt museum i stil med dem på slotten Versailles i Frankrike och Gripsholm i Sverige. År 1878 inrättade han Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborgs slott och åtog sig att på egen bekostnad låta återuppbygga slottet.

Galleri[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Faktauppgifterna i denna artikel kommer främst från "Det nationalhistoriske museum paa Frederiksborg. Kort Vejledning. Köpenhamn 1955".
  2. ^ [a b c d e] Svensk uppslagsbok, Malmö 1932

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

  • Bligaard, Mette, Frederiksborgs genrejsning. Historicisme i teori og praksis, Forlaget Vandkunsten 2008 ISBN 978-87-7695-079-8