Fredmans sånger

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Fredmans sånger
Sångsamling
Fredmans sånger omslag 1791 (cropped).jpg
FörfattareCarl Michael Bellman
OriginalspråkSvenska
LandSverige Sverige
Utgivningsår1791

Fredmans sånger är en sångsamling av Carl Michael Bellman som publicerades 1791, året efter Fredmans epistlar. Den innehåller 67 sånger numrerade från 1 till 65, vilket förklaras av att sång nummer 5 egentligen är ett fiktivt brev utan melodi vilket följs av tre sånger, benämnda 5a, b och c. Även sång nummer 65 inleds med ett brev utan melodi.

Tema och melodier[redigera | redigera wikitext]

Verket har till skillnad från Fredmans epistlar inget sammanhållande tema utan är en samling av Bellmans mest populära sånger, från hans tidiga liv till de sista åren. Fredman berörs bara i tre av sångerna, varför sångsamlingens titel är något missvisande och troligen har valts för att öka försäljningen genom att knyta an till de populära epistlarna. Ytterligare en skillnad är att sångerna överlag inte eller endast lätt redigerats inför utgivningen av författaren. Däremot har han denna gång uttryckligt meddelat att han även varit inblandad i musiken.[1]

Sångerna är tematiskt grupperade. Sångerna 1 till 6 handlar om Bacchi orden och är således parodierordensväsende, nummer 7 till 17 är allmänna dryckesvisor i uppsluppen ton, 18 till 27 är mörkare och behandlar död och ångest, 28 till 34 är tämligen blandade, men innehåller bland annat pastoraler som "Träd fram du nattens gud". Visorna 35 till 43 är travestier på berättelser ur Bibeln, 44 till 46 är erotiska skämtvisor, 47 till 54 är ett sångspel med titeln "Handlingar rörande Bacchi konkurs", 55 till 63 är backanaliska alster, och 64 och 65 är rojalistiska hyllningar.[2] Sång nummer 22 och 23 har samma melodi, sång nummer 24 och 25 har samma melodi som sång nummer 6, och sång nummer 39 har samma melodi som nummer 36.

Vissa aspekter av Bellmans diktning har helt utlämnats, som religiös diktning, satirer på vers och de rena skådespelen.[3] Dessa aspekter har också senare värderats lägre än det som publicerades i detta verk och i Fredmans epistlar.[4]

Lista över Fredmans sånger[redigera | redigera wikitext]

"Brännvinsbrännaren Lundholm" av Elis Chiewitz, cirka 1820. "Om nånsin din maka skull' kysst på din haka, hon blivit full." (Sång N:o 6)
 • N:o 1, "Om Bacchi adelsmän och deras vapen"
 • N:o 2, "Om Bacchi första riddarslag"
 • N:o 3, "Om Bacchi andra riddarslag"
 • N:o 4, "Om riddareedens avläggande i Ordenskapitlet"
 • N:o 5, "Brev till löjtnant Treffenberg med trenne gravcypresser över härolden i Bacchi Ordenskapitel m. m.", herr Johan Glock. Juli 1770.
  • N:o 5a, "Dyrbart aftonoffer"
  • N:o 5b, "Välment sorgesyn"
  • N:o 5c, "En gyllene och blomsterrik urna"
 • N:o 6, "Över brännvinsbrännaren Lundholm"
 • N:o 7, "Till Kärleken och Bacchus"
 • N:o 8, "Önskningsväg av honom såsom en Bacchi man"
 • N:o 9, "Då han vid måltidskalasandet tackade värden och värdinnan"
 • N:o 10, "Då han supit över midnattstid"
 • N:o 11, "På kvällskvisten under önskan att han vore kung"
 • N:o 12, "Huruledes han bjöd hela olympen på kalas"
 • N:o 13, "På klubben"
 • N:o 14, "Vid tanken på rikedomen"
 • N:o 15, "På källaren" "(Hade jag sextusende daler i kvartaler)"
 • N:o 16, "Sig och bröderna till filosofisk hugsvalelse"
 • N:o 17, "I full enlighet med Bacchi kalender"
 • N:o 18, "Om frossan"
 • N:o 19, "Om döden och dess björn-natur"
 • N:o 20, "Om björnarna i begravningsprocessen"
 • N:o 21, "Så lunka vi så småningom - Under måltiden, varvid han ställer döden under gästernas ögon"
 • N:o 22, "Om Bacchi bröllop" (Ack hör ett roligt giftermål)
 • N:o 23, "Om Bacchi begravning"
 • N:o 24, "Om krogen"
 • N:o 25, "Om krögaren Cornelius"
 • N:o 26, "Därutinnan beskrives hans egen begravning"
 • N:o 27, "Vid kapten von Schmidts gravkor"
 • N:o 28, "Huruledes Movits gav lärdomssätet på båten och slog sig ned på Tre remmare i "Skrubben N:r 4""
 • N:o 29, "Om gästgivaregården"
 • N:o 30, "Vid turkens audiens 1773"
 • N:o 31, "Om fiskafänget" "(Opp Amaryllis)"
 • N:o 32, "Aftonkväde, dedicerat till fru assesorskan Wetzén"
 • N:o 33, "Om magistraten i Tälje"
 • N:o 34, "Om Mariefred"
 • N:o 35, "Om gubben Noak och hans fru"
 • N:o 36, "Om gubben Lot och hans familj"
 • N:o 37, "Om gubben Abraham"
 • N:o 38, "Om Josef och Potifars fru"
 • N:o 39, "Om Moses och Aron"
 • N:o 40, "Om konung Ahasverus och excellensen Hanan"
 • N:o 41, "Om den sköna och dygdiga Susanna"
 • N:o 42, "Om Judith"
 • N:o 43, "Vid skålen för Adam, allas vår gamla far"
 • N:o 44, "Om gamle bror Jockum och hans täcka fru"
 • N:o 45, "Eller trösterika tankar om äktenskapet"
 • N:o 46, "Om Mollberg och Camilla, bacchanalisk pastoral"
 • N:o 47, "Om handlingarna rörande Bacchi konkurs: 1. Bacchi Proklama"
 • N:o 48, "Om handlingarna rörande Bacchi konkurs: 2. Bacchi bouppteckning"
 • N:o 49, "Om handlingarna rörande Bacchi konkurs: 3. Uppskovsutslag i saken"
 • N:o 50, "Om handlingarna rörande Bacchi konkurs: 4. Parternas inställelse på Proklama-dagen"
 • N:o 51, "Om handlingarna rörande Bacchi konkurs: 5. Parternas upprop och edgång i konkursen"
 • N:o 52, "Om handlingarna rörande Bacchi konkurs: 6. Protokollernas justering i konkursen"
 • N:o 53, "Om handlingarna rörande Bacchi konkurs: 7. Särskilt votum av rådman Christian Wingmark"
 • N:o 54, "Om handlingarna rörande Bacchi konkurs: 8. Rådsturättens voteringsprotokoll och slutliga utslag i konkurstvisten emellan Bacchus och dess borgernärer"
 • N:o 55, "Om Baggensgatan"
 • N:o 56, "Till ett nota bene - Nota Bene" alt. "När jag har en plåt att dricka"
 • N:o 57, "Bacchi böne- och sententiebok, den stirrande församlingen till tröst och styrko"
 • N:o 58, "Om Stadshagen. Pastoral" "(Har du något i flaskan kvar)?"
 • N:o 59, "Till värden och gästerna"
 • N:o 60, "Om den snåle och tilltagsne gästen"
 • N:o 61, "Till buteljen"
 • N:o 62, "I vredesmod vid en nykterhetspredikan"
 • N:o 63, "Om en väldig man i predikstolen"
 • N:o 64, "Om Haga" (Fjäriln vingad)
 • N:o 65, "Brev till Kungliga Sekreteraren Elis Schröderheim, i anledning av konungens resa till Ryssland år 1777"

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Lönnroth (2005), sid 337-338
 2. ^ Lönnroth (2005), sid. 338-339
 3. ^ Lönnroth (2005), sid. 339
 4. ^ Lönnroth (2005), sid. 365-366

Källor[redigera | redigera wikitext]

Wikisource
Texten till Fredmans sånger finns på Wikisource.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]