Fribas

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En fribas är en amin (särskilt alkaloider) i sin oladdade, basiska form. Motsatsen till fribasform är saltform, i vilken amingruppen har tillförts en proton för att bli positivt laddad, och en negativt laddad motjon, till exempel klorid, gör det hela elektriskt neutralt. Beteckningen fribas används ofta i sammanhang om olika droger som är aminer.

Fribas är även namnet på kemiska droger där syftet är att inhalera rök eller ångor från en drog, till detta används oftast en vikt foliebit som drogen placeras på, och värme blir sedan applicerad underifrån för att få drogen att koka och frige rök som sedan inhaleras med hjälp av exempelvis ett rör.

Ett exempel på en rökbar drog på detta sätt är crack vilket är kokain blandat med bikarbonat för att sänka kokpunkten och göra den rökbar.