Frihetskorset (Estland)

Från Wikipedia
Illustration av de tre graderna med var och en av de tre klasserna.

Frihetskorset (estniska: Vabadusrist) är en estländsk orden instiftad den 24 februari 1919 av Konstantin Päts för belöning av förtjänster under frihetskriget. Orden ges ut i tre grader, var och en i tre klasser. Grad I ges ut för militär ledning, grad II för personligt mod och grad III för civiltjänst.