Garofolket

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Garofolket (Ga. Atjik) lever i nordöstra delen av Indien, i huvudsak i delstaten Meghalaya. Garos traditionella område är kallas Garo Hills, och är en höglänt, lummigt skogbeklädd trakt. Folkmängden i Garo Hills är totalt omkr 300 000.

Etnologiskt är Garo uppdelade i olika grupper, beroende på dialekt och bosättningsområde. Garos är ett matriarkalt folk, och arvsrätten löper bara på spinnsidan i en familj. Byäldste är dock den person som är gift med arvtagerskan till det landområde byn brukar. Sammanhållningen inom och identifikationen med hela Garofolket är betydligt svagare än den med den egna gruppen.

Den huvudsakliga näringen är jordbruk, som traditionellt bedrivs med svedjebruk.

Garofolket har kvar sin traditionella naturreligion, men omkring en tredjedel är kristna, vilket är en följd av den missionsverksamhet som bedrivits främst av amerikanska baptister1800-talet och framåt.