Hoppa till innehållet

Generaladjutant

Från Wikipedia
Uniform m/1801 för en svensk generaladjutant, teckning från 1807.

Generaladjutant är en militär titel, som i Sverige förekom före 1840 både inom armén och flottan. Generaladjutant var i första hand en befattning, men var under en kort tid på 1800-talet även en militär grad mellan generalmajor och överste; utifrån det ingick generaladjutant som rangklass i den svenska rangordningen även efter att den försvunnit som militär grad.

Inom armén förekom befattningen redan under Karl X Gustav och Karl XI, nämligen en vid infanteriet och en vid kavalleriet. Karl XII förordnade 1717 att i högkvarteret skulle finnas en generaladjutant av armén och en generaladjutant av flygeln. Från Gustav III:s tid daterar sig befattningen vid en armé i krig som en generaladjutant för expeditionen[1], som under Sveriges krig i början av 1800-talet kallades enbart generaladjutant och motsvarade ungefär en senare tids stabschef, dels mellan 1792 och 1840 som konungens generaladjutant för armén, som inför kungen föredrog ärenden gällande armén.[2] Från 1805 hade denne som stabschef generalmajors rang, från 1832 överflyttades generaladjutanten till generalstaben, och bildade då en särskild grad, närmast efter generalmajorerna.[1]

Inom flottan förekom titeln mellan 1790 och 1840. Generaladjutanten för flottorna hade då ett övergripande materiel- och personalansvar.[2]

Motsvarande titel förekommer fortfarande i några länder. I Storbritannien och USA är den benämning på en officer med övergripande administrativt ansvar.[3] I Tyskland och Ryssland var generaladjutant runt sekelskiftet 1900 benämning på kejsarens adjutanter av generalsgrad.[2]

  1. ^ [a b] Svensk uppslagsbok, Malmö 1932
  2. ^ [a b c] Generaladjutant, uppslagsord i Nordisk familjebok, band 9, spalt 902-903 (1908)
  3. ^ Adjutant general, uppslagsord på engelska Wikipedia (2008-08-27)