Geometrisk ort

Från Wikipedia

Geometrisk ort eller ortlinje, är mängden av de punkter, som överensstämmer med ett eller flera geometriska villkor. En cirkellinje är till exempel geometrisk ort för de punkter i ett plan som ligger på samma avstånd från cirkelns mittpunkt.