Georg Grissbach

Från Wikipedia
Salnecke slott

Georg Grissbach, född 25 augusti 1587 i Sankt Andreasberg i Oberharz (då i Braunschweig-Lüneburg), och död 27 augusti 1651Salnecke slott, Gryta socken, var en tysk officer, godsägare och bergmästare i svensk tjänst.[1][2]

Enligt Gabriel Anreps ättartavlor var Georg Grissbach son till en Georg Grissbach från Braunschweig och Catharina Brechtel, vars far ska ha varit överbergmästare i Sankt Andersberg.

Grissbach hade varit bergsingenjör i olika gruvor i Tyskland och Böhmen, då han 1624 tog tjänst som fortifikationsofficer i svenska armén under Gustav II Adolfs livländska och preussiska krig. Han blev 1630 sänd till Sverige att ordna gruvdriften vid Sala silvergruva och Falu koppargruva, och fick titeln överbergmästare över alla silver-, koppar- och blygruvor i Sverige. Han räknas som den förste bergmästaren i Första bergmästardömet av Sala silverbergslag. Som tack för sina insatser adlades han 1641, och erhöll samma år Salnecke med 20 tillhörande hemman i donation. Han påbörjade troligen kort därpå bygget av Salnecke slott, som torde stått färdigt mot slutet av 1640-talet. Han skänkte tre silverpipor till kyrkorgeln i Sala stadskyrka, och räknades som en skicklig minör.

Grissbach var gift tre gånger. Första hustrun Anna Sibylla var dotter till inspektoren vid Garpenbergs koppargruva, Otto Henric Schmith, som enligt Anrep tillhörde den tyska adeln. Andra hustrun var Margareta von Farsenbach. Han fick bara barn i första äktenskapet. Georg och första hustrun ligger begravda i Sala stadskyrka.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Gyllenadler, K.S.O. (1943). ”Grissbacharna på Salnecke”. Årsboken Uppland. "1943". UPPLANDS FORNMINNESFÖRENING OCH HEMBYGDSFÖRBUND. http://aarsbokenuppland.se/onewebmedia/1943%20(068-076)%20Grissbacharna%20p%C3%A5%20Salnecke%20-%20K.S.O%20Gyllenadler.pdf. Läst 20 februari 2019 
  2. ^ Lindroth, Sten: Georg Grissbach i Svenskt biografiskt lexikon (1967-1969)