Svenskt biografiskt lexikon

Från Wikipedia
Svenskt biografiskt lexikon
(myndighet 1962-2008)
SBL på Riksarkivet
DepartementKulturdepartementet
Organisationstyptidigare Statlig förvaltningsmyndighet
KommunStockholm
LänStockholm
MyndighetschefÅsa Karlsson (till och med 2008)
nu chef för Riksarkivets avdelning för SBL
InstruktionSFS 2007:1201
WebbplatsWebbplats för Svenskt biografiskt lexikon

Svenskt biografiskt lexikon (SBL) är ett svenskt personhistoriskt uppslagsverk, ett standardverk vars utgivning påbörjades 1917. Sedan 1962 utges lexikonet i statlig regi, sedan 2009 en del av Riksarkivet.[1] Sedan 2012 finns lexikonet tillgängligt på Internet.[2]

Förhistoria[redigera | redigera wikitext]

Bland föregångare i Sverige kan nämnas Georg Gezelius, "Försök til et biographiskt lexicon öfver namnkunnige och lärde svenske män" (4 band, 1778–87) och det av Vilhelm Fredrik Palmblad och Peter Wieselgren med flera utgivna "Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män" (23 band, 1835–57; ny upplaga av de 8 första banden 1874–76) med fortsättningen "Svenskt biografiskt lexikon. Ny följd" (10 band, 1857–92, redigerat av Harald Wieselgren, Christopher Eichhorn, Elof Tegnér, Otto Sjögren och Karl Fredrik Werner[3]. Svenskt biografiskt lexikon har föregångare av varierande format, bland annat Herman Hofbergs Svenskt biografiskt handlexikon (1873–1876), vilket finns tillgängligt i sin helhet på Projekt Runeberg på webben.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Svenskt biografiskt lexikon utgavs från början av Bonniers, och var planerat att vara mindre omfattande än vad det sedan utvecklade sig till.

Den statliga förvaltningsmyndigheten Svenskt biografiskt lexikon inrättades 1962, sorterade under Kulturdepartementet och hade enligt sin instruktion till uppgift att fortsätta och slutföra utgivandet av verket Svenskt biografiskt lexikon.[4] Huvudredaktören var myndighetschef.[5]

Från och med årsskiftet 2009 upphörde SBL som egen myndighet och är numera en avdelningen inom Riksarkivet.

Redaktörer för SBL under de tidigare decennierna har varit Bertil Boëthius och Bengt Hildebrand, samt huvudredaktörer efter att lexikonet blev statlig myndighet Erik Grill, Birgitta Lager-Kromnow och Göran Nilzén, samt sedan 2002 Åsa Karlsson. Bland andra till lexikonet knutna personer kan nämnas medeltidsgenealogen Hans Gillingstam som under många år var redaktör, samt professor Simon Boëthius, som var medlem av dess redaktion.

Utgivning[redigera | redigera wikitext]

Biograferade i SBL är vid biografiskrivningstillfället avlidna svenskar eller utlänningar verksamma i Sverige eller i svensk tjänst som ”gjort betydelsefulla insatser inom samhälls- och kulturlivets alla områden”. Med ”Sverige” avses under den biograferades livstid gällande gränser, och exempelvis i Finland verksamma personer biograferas alltså om deras verksamhet till väsentlig del inföll före 1809. Endast avlidna kan numera bli biograferade, men i de tidigare volymerna (till och med band 11) förekom även artiklar om levande personer. Utöver artiklar om personer förekommer även släktartiklar. Artiklarna innehåller ofta fullständiga förteckningar över de biograferade personernas produktion av tryckta arbeten, musikalier och liknande, samt käll- och litteraturhänvisningar.

Svenskt biografiskt lexikon ges ut i band, och fram till dess att fullt innehåll finns för ett band, i fem enskilda häften. Det första hela bandet utgavs av Bonniers 1918.[6] Hittills har 33 fulla volymer utkommit med över 9.000 person- och släktartiklar. Dessutom har fem häften till det kommande band 34 utgivits, det senaste är häfte nummer 170 som innehåller Swenson–Swensson (2019). SBL är det, näst efter Svenska Akademiens ordbok, största uppslagsverket i Norden.

Band 1–31 finns också tillgängliga på en samlings-CD-ROM, utgiven 2004. Sedan verket lades ut på nätet finns den dock inte längre till försäljning.

Svenskt Biografiskt Lexikon beräknas att omfatta 38 band, när det blir färdigställt mer än etthundra år efter det att utgivningen påbörjades.

Redaktörer[redigera | redigera wikitext]

Andra länder[redigera | redigera wikitext]

Motsvarande nationella biografiska uppslagsverk finns i många andra länder, exempelvis:

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

  • Axelsson, Roger Karlsson, Åsa; Milton, Lena, "Svenskt biografiskt lexikon - en guldgruva för släktforskare." Släktforskarnas årsbok 2015. sid. 11-26.
  • Carlsson, Carl Henrik (1998). ”Svenskt biografiskt lexikon”. Släktforskarnas årsbok (Stockholm  : Sveriges släktforskarförbund, 1995-) 1998,: sid. 27-46  : ill.  Libris 2548409
  • Karlsson, Åsa (2004). ”Kvinnorna i Svenskt biografiskt lexikon”. Samtidshistoria och politik  : vänbok till Karl Molin (2004): sid. 217-234.  Libris 9800225
  • Lager-Kromnow, Birgitta (1982). ”Svenskt biografiskt lexikon : en historik och presentation”. Släkthistoriskt forum (Stockholm  : Sveriges släktforskarförbund, 1982-) 1982 (1 :2),: sid. 1-4  : ill. ISSN 0280-3984. ISSN 0280-3984 ISSN 0280-3984.  Libris 2863531
  • Nilzén, Göran (1986). ”Arbetarrörelsen i SBL”. Arbetarhistoria (Stockholm  : Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 1984-) 1986 :39-40 (Årg. 10),: sid. 32-35  : ill. ISSN 0281-7446. ISSN 0281-7446 ISSN 0281-7446.  Libris 3000580
  • Nilzén, Göran (1989). ”Personhistoria och Svenskt biografiskt lexikon : några reflexioner”. Personhistorisk tidskrift (Krylbo  : Personhistoriska samfundet, 1900-) 1989 (85),: sid. 102-104. ISSN 0031-5699. ISSN 0031-5699 ISSN 0031-5699.  Libris 2360516
  • Nilzén, Göran (2000). ”Svenskt biografiskt lexikon - en forskningsresurs?”. Människan i historien och samtiden (Stockholm  : Hjalmarson & Högberg, cop. 2000): sid. 183-188.  Libris 3202120
  • Nilzén, Göran (1985). ”Vem var det? : till belysning av Svenskt biografiskt lexikon”. Historisk tidskrift (Stockholm) (Stockholm  : Svenska historiska föreningen, 1881-) 1985 (105),: sid. [234]-241. ISSN 0345-469X. ISSN 0345-469X ISSN 0345-469X.  Libris 2310480
  • Svenskt biografiskt lexikon 100 år. Redaktionskommitté: Roger Axelsson, Åke Bertenstam,Jakob Christenson & Lena Milton. Redaktör: Åsa Karlsson. Utg. av Riksarkivet, Stockholm 2017. 140 (4) sid. Libris 21921842
  • 1958 års utredning angående Svenskt biografiskt lexikon (1960). Betänkande ang. Svenskt biografiskt lexikon. Stockholm: Ecklesiastikdep. Libris 8218459 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]