Grubbe

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Bostadshus vid Jakob Grubbs väg.
Grubbeskolan.
Häradsvägen, som går från Backens kyrka till landshövdingebostället Gran, ligger mellan Grubbe från Umeälven.
För andra betydelser, se Grubbe (olika betydelser).

Grubbe är ett stadsdelsområde i Backenområdet[1] i västra delen av Umeå, omkring tre kilometer från centrum. Förr var det en by i Umeå landsförsamling. Området angränsar till Grisbacka i öster, Västerhiske och Kyrkobordet i norr och väster, och i söder mot Umeälven. Dessa byar ligger så tätt att det under historien och fortfarande är svårt att dra någon skarp gräns dem emellan. Grubbe ingår i vad som på senare tid kommit att kallas Älvslandskapet.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Området som utgör Grubbe har haft en bofast befolkning åtminstone så länge som Umeå varit omskrivet i källorna, det vill säga cirka 1200-talet. Det är därmed den äldsta, eller en av de äldsta, markerna i Västerbotten som blivit kontinuerligt kultiverad. Byn nämns första gången år 1503, som Grwbba. Innan dess var området Grubbe troligen hemman i Hiske (senare benämnt Ytterhiske och Västerhiske).[2] Innan Umeå stad anlades 1622 var detta område, inklusive andra byar i Hiske, Umeås kärna. Umeå landsförsamling var mycket vidsträckt, och därför fanns många kyrkstugor i Grubbe. Ingen av dessa finns längre kvar.[3] Till den äldre bebyggelsen hör flera parstugor längs Grubbevägen, fyra långbyggnader, några uthus och lador.[4] Under indelningsverkets tid fanns tre roten i Grubbe.[5]

Under de första årtiondena på 1700-talet bildades ett landshövdingeresidens på det sydligaste hemmanet, Grubbe nummer 1, Gran, uppkallad efter den tidigare landshövdingen Johan Graan som via sitt möderne hade band till byn. I den delen av Grubbe bedrivs ännu jordbruk, liksom i norra Grubbe. Numera räknas forna Grubbe 1 (Gran) till Backen.[6]

Byarna till väster om Umeå, det vill säga Grubbe, Grisbacka, Västerhiske och Backen bildade tillsammans 1941 Backens municipalsamhälle. Området mellan Tvärån och Backenkyrkan förtätades etappvis vilket ledde till att området fick sin nuvarande blandning av lantgårdar, äldre hus, nyare småhus och flerbostadshus. Municipalsamhället uppgick 1958 i Umeå landskommun, som i sin tur slogs samman med Umeå stad 1965.[4]

Från Grubbe kommer släkten Grubb av Bureätten, och grenar av denna som adlats med namnen Wallenstierna, af Grubbens, Grubbenfeldt, Grubbenhielm, Grubbensköld, samt kognatiskt besläktade ätter, däribland Björnram, Malmerfelt, von Stierneman, Nordenfelt och Stiernfelt eller Grubbe.

Kuriosa[redigera | redigera wikitext]

"Är du dum eller är du från Grubbe?" är ett uttryck av oklar härstamning, som bland annat förekommit i revyer skrivna av journalisten och revyförfattaren Benny Karlsson, som även använt uttrycket i en krönika i den lokala gratistidningen Bil & Bostad.[7]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]