Guds kärlek

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Guds kärlek är ett centralt begrepp inom monoteistiska, personliga Gudsuppfattningar. Det är den kärlek Gud har till oss.

Inom bahá'í-tron ses Guds kärlek som den huvudsakliga anledningen till människans skapelse och en av de huvudsakliga meningarna med livet. `Abdu'l-Bahá, son till grundaren av religionen, sade att Guds kärlek är den innersta naturen i varje religion och grunden för alla heliga läror.

Inom kristendomen kallas Guds kärlek till människorna och världen agape (grekiska ἀγάπη). Det mest kända exemplet är troligen Johannesevangeliet 3:16: "Så älskade Gud världen" (οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον). Aposteln Paulus skrev: "Varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre" (Romarbrevet 8:39).

Guds kärlek och gudsfruktan är två av islams grundpelare. Det högsta spirituella uppnåendet inom islam har att göra med Guds kärlek: "Ändå finns det människor som sätter upp medgudar vid Guds sida och ägnar dem en sådan kärlek som [bör] ägnas Gud. Men de troendes kärlek till Gud är starkare" (Sūratu al-Baqarah vers 165).

Guds kärlek och kärleken till Gud är även den väsentligaste delen i judendomen: "Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft" (Devarim (Första Moseboken) 6:5).Gud betyder allt, han har kärlek för alla också