Paulus

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För andra personer med samma namn, se Paulus (olika betydelser).
Sankt Paulus
Sankt Paulus
Apostel, Martyr
Född cirka år 3
Tarsus
Död 6467
Tre Fontane, Rom
Vördas inom Romersk-katolska kyrkan
Ortodoxa kyrkan
Östortodoxa kyrkor
Anglikanska kyrkogemenskapen
Helgedom San Paolo fuori le Mura, Rom
Helgondag 25 januari (Paulus omvändelse)
29 juni (Apostlarna Petrus och Paulus)
18 november (Petrus- och Paulusbasilikornas invigningsdag)
2008 (Paulusåret)
Attribut Svärd; bok
Skyddshelgon för författare; Azione Cattolica; journalister; Cluny; lekmän; missionsbiskopar; sadelmakare; tältmakare

Paulus (antik grekiska: Παῦλος, Paulos; hebreiska: שאול התרסי, Saul från Tarsus)[1] född cirka år 3-4[2] i Tarsus, Romerska kejsardömet, död cirka år 64-65[3] (avrättad med svärd)[4] i Rom, var en judisk-romersk apostel, missionär, teolog och författare till flera brev som sammanställts i Nya Testamentet. Han anses ha spelat en mycket stor roll i utformningen och spridningen av den tidiga kristendomen.

De främsta källorna till Paulus åskådning och levnad finns i de brev i Nya Testamentet som tillskrivs honom. Paulus var av judisk börd och härstammade liksom hans namne och Israels förste kung Saul, enligt hans egna uppgifter i Romarbrevet 11:1, från patriarken Jakobs yngste son Benjamin. Berättelsen om hans omvändelse har en referens till berättelsen om när David som då förföljdes av kung Saul inte använder sig av möjligheten att döda Saul (1 Sam 26:18, Apg 9:4).

Paulus influenser på det kristna tänkandet har hävdats vara betydelsefullare än någon annan författare i Nya Testamentet.[5] Enligt kristna lärde Paulus att tron på Jesus gjorde att Torahn (lagen) blev onödig för att nå frälsning.

Paulus helgondag firas den 29 juni, som skall ha varit hans dödsdag.

Namnet[redigera | redigera wikitext]

Det var vanligt att judiska föräldrar i diasporan gav sina barn både hebreiska och grekiska namn. Hans hebreiska namn var Saul (Saulus i 1917 års Bibelöversättning). En tid efter sin omvändelse till kristendomen, vid tiden för sin resa till Cypern, väljer han att istället använda det grekiska namnet Paulus (egentligen Paulos) [6]. Namnet Saul och det grekiska namnet Paulus används båda i Nya Testamentet. Namnet Paulus används dock oftare då Nya Testamentets grundspråk är grekiska.

Biografi[redigera | redigera wikitext]

De viktigaste källorna till kunskap om Paulus liv och verksamhet är dels hans egna brev i Nya Testamentet. Enligt Apostlagärningarna föddes Paulus i Tarsos i Kilikien, Cilicia på latin.[7] Han innehade romerskt medborgarskap[8], var av judisk börd och tillhörde Benjamins stam.[9][10] Han var farisé och utbildad i den judiska lagen[10][11][12], enligt Apostlagärningarna av den judiske läraren Gamaliel i Jerusalem.[13]

Som farisé var Paulus mycket nitisk och förföljde ivrigt den tidiga kristna kyrkan.[14] Han deltog som åskådare när Stefanos stenades och skaffade sig tillstånd att själv åka till Damaskus för att bevaka de kristna där. På vägen dit mötte han, enligt Apostlagärningarna, Jesus i en uppenbarelse [15][16] och omvändes till kristendomen. I sina brev ger Paulus endast sparsamma upplysningar om detta.[2]

Från år 45 genomförde Paulus tre stora missionsresor runt medelhavet och det var under dessa en del av breven skrevs. I varje stad predikade han först i synagogan och därefter vände han sig till hedningarna, de icke-judiska. Efter tolv år reste Paulus åter till Jerusalem där han fängslades av den romerska kommendanten. Som romersk medborgare kunde han överklaga och efter två år skickades han till Rom. På väg till Rom led han skeppsbrott på Malta, enligt traditionen på den maltesiska ön Saint Paul's Islet. På Malta blev han ormbiten av en giftig orm utan att ta skada[17] och han är därför skyddshelgon för ormbitna.[18]

Väl framme i Rom sattes han i husarrest i två år, där han kunde ta emot besök och skriva brev. Enligt en del kristna traditioner släpptes han fri och besökte Efesos igen eller for till Spanien vilket påve Clemens I påstår. I samband med husarresten, eller efter att ha återvänt till Rom, fängslades och avrättades han. Eftersom han var romersk medborgare fick han bli avrättad genom halshuggning med svärd[17]. Hans avrättning omkring år 64 omnämns inte i Nya testamentet men omskrivs i andra källor.[19][20] Enligt traditionen skedde detta på vägen mot Ostia, där kyrkan San Paolo alle Tre Fontane nu är belägen. Namnet tre fontäner har platsen fått därför att enligt legenden sprang det fram tre källor med vatten på de tre ställen där Paulus huvud studsade efter halshuggningen. Källorna var dock kända under förkristen tid som Aquae Salviae.

I den apokryfiska skriften Paulus och Theklas gärningar beskrivs Paulus som liten, skallig och hjulbent, med lång näsa och sammanvuxna ögonbryn.

Paulus reliker[redigera | redigera wikitext]

Hans stoft fördes till en närbelägen villa som tillhörde en förnäm romersk dam vid namn Lucina. Över graven byggde Konstantin den store en liten kyrka som kejsarna Valentinianus II och Theodosios ersatte med basilikan San Paolo fuori le Mura. Hälften av hans reliker placerades där och den andra hälften i Peterskyrkan. Hans huvud finns tillsammans med Petrus huvud i Lateranbasilikan. I kyrkan San Paolo alla Regola, som enligt traditionen är byggd på den plats Paulus bodde, finns en relik av en arm. Det finns reliker även i andra romerska kyrkor samt i Tarsus, London, Münster, Frankfurt, Korvey, Malta, Saragossa och Utrecht.

Helgondagar[redigera | redigera wikitext]

Att Petrus och Paulus har gemensam helgondag den 29 juni kan ha lett till en legend att de avrättades på samma dag. Enligt en annan tradition beror den gemensamma helgondagen på att deras stoft tillfälligt flyttades den 29 juni 258 för att skydda dem från kejsar Valerianus. Påve Hadrianus I (772-795) flyttade Paulus helgondag till den 30 juni för att Petrus och Paulus skulle få varsin dag, men 1969 firas de två samtidigt igen. Den 25 januari firas Paulus omvändelse till kristendomen. Omvändelsedagen, som också kallas Pålsmässa, började firas i Frankrike på 500-talet när en del av hans reliker flyttades dit. Den började inte firas i Rom förrän på 1000-talet. En årlig Pålsmässomarknad arrangeras sedan gammalt i Hedemora.

En annan fest med anknytning till Paulus och Petrus hålls den 15 juli. Festen kallas apostlarna skiljs och hålls till minne av den dag när apostlarna skickas ut över världen efter Jesu uppståndelse. Den dagen har sitt ursprung i att Petrus och Paulus reliker hade blandats så att ingen visste vilka som hörde till vem. Påven Sylvester I fick en uppenbarelse som sade de minsta är fiskarens och de största är predikarens, där fiskaren är Petrus och predikaren är Paulus. Andra Paulus fester har varit 16 april, förflyttning av huvudet, 6 juli, första ankomsten till Rom och 1 september när han fick synen tillbaka.

Attribut[redigera | redigera wikitext]

I konsten framställs Paulus ofta som skäggig och skallig samt med ett svärd,[2] eftersom han avrättades med ett svärd. Han framställs också med en bok eller tre fontäner. De tre fontänerna kommer från legenden om att hans huvud studsade tre gånger vid hans halshuggning. På platserna huvudet studsade sprang det fram tre källor. Han avbildas också med de tolv apostlarna och då oftast på Mattias plats.

Teologi[redigera | redigera wikitext]

Paulus kallas för kristendomens första teolog. Det var han som teoretiserade innehållet i den kristna tron på Jesus offerdöd och hans uppståndelse. Centralt i hans förkunnelse var att Jesus var Messias som hade tagit på sig allas synder och straffats för det i människornas ställe, rättfärdiggörelsen. Paulus menade att människosläktet var drabbade av synd och död på grund av att de var Adams efterkommande, en lära som fick stort inflytande över medeltida kristendom genom Augustinus. Människor var dock, enligt Paulus, fria från Guds dom genom Jesus död på korset och valet att tro på detta. Det handlade inte längre om att leva efter en lag. Enligt Paulus ingick de kristna ett nytt förbund med Gud, och det var dopet och inte omskärelsen som var tecknet. Paulus menade dock att lagen hade en funktion i ett frälsningshistoriskt perspektiv – den avslöjar människans benägenhet att synda och visar därmed på behovet av frälsning.[2] Det innebär inte att Paulus menade att det går att leva hur som helst så länge Jesus erkänns som Messias. I till exempel Första Korintierbrevet, 1 Kor 6:9, står det "Ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike" och därefter räknas flera handlingssätt som Paulus menar är oförenliga med det kristna livet.

Paulus förkunnelse väckte stor debatt i den tidiga kristna kyrkan som var en blandning av hedniska kristna och judiska kristna. På apostlamötet debatterades om hedniska kristna skulle var tvungna att följa den judiska torahn. Det avgjordes i stort sett till Paulus fördel där de endast måste avstå från avgudadyrkan, otukt, blod och köttet av kvävda djur. Förbudet att förtära blod iakttogs ännu under några århundraden.

Paulus verkade efter sin omvändelse cirka år 36 som missionär i Syrien, Mindre Asien, Cypern och Grekland, och hans betydelse för den tidiga kristendomens utbredning kan knappast överskattas. I sitt kända tal inför Areopagen, återgivet i Apostlagärningarna, kapitel 17, anknyter han till den grekiska seden att uppföra altaren till en okänd gud, "Agnostos theos". Paulus säger att det är denne okände Gud han vill presentera för dem. Bland annat denna referens används gärna av missiologer och exegeter som argument för att Paulus använde kontextualisering som metod.[21]

Nytestamentliga brev som tillskrivs Paulus[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Paulus brev

De tretton brev i Nya Testamentet[17] som går under Paulus namn brukar delas in i olika kategorier, exempelvis följande:

De stora breven
Fångenskapsbreven
Pastoralbreven
Övriga brev

Denna indelning är inte kronologisk. Den ordningsföljd i vilken breven står i Nya Testamentet går troligen tillbaka på en samling paulusbrev från Rom, där Romarbrevet och de två andra långa breven, Första och Andra Korinthierbrevet, stod först. Den ungefärliga kronologiska ordningen mellan de brev som allmänt inom nutida forskning anses vara skrivna av Paulus själv är följande:

Äktheten är dock omdiskuterad för vissa av Paulusbreven. Praktiskt taget alla nutida forskare räknar med att Romarbrevet, de båda Korinthierbreven, Galaterbrevet, Filipperbrevet, Första Thessalonikerbrevet och Filemonbrevet verkligen skrevs av Paulus själv (eller genom en sekreterare) under hans livstid. När det gäller de övriga breven råder delade meningar inom forskningen. Särskilt pastoralbreven brukar antas vara skrivna av en Paulusanhängare någon generation efter apostelns livstid. Detta i enlighet med ganska utbredd praxis i antiken: skrifter som avfattades i en vördad lärares anda, och kanske innehöll material från denne, kunde tillskrivas denne lärare.

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Bauer lexicon, från "The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ: According to the Received Greek Text" (University Press, Cambridge 1876)
 2. ^ [a b c d] Larsson, Edvin. ”Paulus”. ne.se. http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/lang/paulus/280927. Läst 2011-04-01. 
 3. ^ Harris, Stephen L., Understanding the Bible. Palo Alto: Mayfield. 1985. p. 411
 4. ^ Benedetti, Rosanna, Sui passi di Pietro e Paolo a Roma. Cinisello Balsamo: Edizioni San Paolo 1999, s. 56. ”Più avanti ancora, la chiesa delle Tre Fontane, così chiamata a ricordo della testa di Paolo che per tre volte batté sul terreno prima di arrestarsi nell'istante drammatico della morte.”; Sulpicius Severus, Krönika 2.29
 5. ^ Oxford Dictionary of the Christian Church ed. F.L. Lucas (Oxford) entry on St. Paul
 6. ^ Apostlagärningarna kapitel 13
 7. ^ Bibel 2000 Apostlagärningarna 9:11, 21:39 och 22:3
 8. ^ Bibel 2000 Apostlagärningarna 16:37 och framåt, 22:25-29 samt 23:27
 9. ^ Bibel 2000 Romarbrevet 11:1
 10. ^ [a b] Bibel 2000 Filipperbrevet 3:5
 11. ^ Bibel 2000 Galaterbrevet 1:14
 12. ^ Bibel 2000 Apostlagärningarna 23:6 och 26:5
 13. ^ Bibel 2000 Apostlagärningarna 22:3
 14. ^ Bibel 2000 Apostlagärningarna 8:1-3 och 9:1-2
 15. ^ Bibel 2000 Apostlagärningarna 9:1-22
 16. ^ Bibel 2000 Galaterbrevet 1:15f
 17. ^ [a b c] Bibel 2000
 18. ^ Den hellige apostel Paulus (~10-5 f.Kr.-~67). Katolska kyrkan, Norge. Läst 2013-10-07.
 19. ^ Petrus- och Paulusakterna; Eusebios, Kyrkohistoria.
 20. ^ Larsson, Edvin. ”Paulus”. ne.se. http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/lang/paulus/280927. Läst 2011-04-01. ”Enligt fornkyrklig tradition skall Paulus ha lidit martyrdöden under kejsar Neros regering på 60-talet.” 
 21. ^ Schnabel, Eckhard J. (2008). Paul the missionary: realities, strategies and methods. InterVarsity Press. Sid. 174. ISBN 978-0-8308-2887-6. http://books.google.com/books?id=tdIh1AC0nqAC 

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

 • Bergstrand, Anders, Från apostlarnas tid i Rom. Fri 1906.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]