Händelse (utfall)

Från Wikipedia

Inom sannolikhetsteorin är en händelse en samling utfall. Mängden av möjliga utfall kallas utfallsrummet. En händelse är alltså en delmängd av utfallsrummet. Om händelsen omfattat alla utfall i utfallsrummet så är händelsen lika med utfallsrummet.

B är utfallsrummet och A en händelse. Om sannolikheten är proportionell mot ytan är sannolikheten för A ungefär 0,4.