Härdighet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Växters förmåga att överleva vintern kallas för härdighet.

Vedartade växters härdighet[redigera | redigera wikitext]

RSTs zonkarta[redigera | redigera wikitext]

Riksförbundet Svensk Trädgård har utarbetat en zon-karta bestående av åtta odlingszoner. Zon I finns i landets mildaste delar och zon VIII i de kalladste regionerna. Ju högre zontal desto härdigare anses växten vara. Den första kartan lanserades 1910 av Sveriges Pomologiska Förening och hade fyra zoner. Genom åren har zon-kartan utvecklats till dagens åtta. I praktiken varierar klimatet mycket inom en odlingszon. Zonkartan ger ändå en bra uppfattning om odlingsförutsättningarna.

Se även: 'Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta' http://www.tradgard.org/svensk_tradgard/zonkartan.html

USDA-zoner[redigera | redigera wikitext]

US Department of Agriculture (USDA) har tagit fram en zonkarta för den nordamerikanska kontinenten. Systemet bygger på den årslägsta temperaturen i genomsnitt (sett över ett antal mätår) och består av tio zoner:

 • Zone 3 (-35 °F) (-37 °C)
 • Zone 4 (-25 °F) (-32 °C)
 • Zone 5 (-15 °F) (-26 °C)
 • Zone 6 (-5 °F) (-21 °C)
 • Zone 7 (5 °F) (-15 °C)
 • Zone 8 (15 °F) (-9 °C)
 • Zone 9 (25 °F) (-4 °C)
 • Zone 10 (35 °F) (+2 °C)

Systemet är inte direkt översättbart till det svenska systemet, då det amerikanska inte tar hänsyn till värmeperiodens längd och intensitet. En växtart som är anpassad för t ex ett inlandsklimat kan mycket väl klara extremt låga temperaturer, men behöver kanske även långa perioder av högsommarvärme för att överleva.

EGF-zoner[redigera | redigera wikitext]

European Garden Flora har lanserat ett motsvarande system:

 • H1 (-20 °C och lägre)
 • H2 (-15° till -20 °C)
 • H3 (-10° till -15 °C)
 • H4 (-5° till -10 °C)
 • H5 (0° till -5 °C)
 • G1 (kräver kallväxthus även i södra Europa)
 • G2 (kräver varmväxhus i hela Europa)
  • Walters, S.M. (1986). The European Garden Flora, Vol. 1. Pteridophyta; Gymnospermae; Angiospermae — Alismataceae to Iridaceae. ISBN 0-521-24859-0

Se även:

Örtartade växters härdighet[redigera | redigera wikitext]

Det finns ett system för fleråriga, örtartade växters härdighet som svenska perennodlare utvecklat. Det har ännu inte fått samma utbrednings som zon-kartan för vedartade växter.

Växterna delas in i fyra härdighetsklasser A, B, C. och D:

 • A = En perenn som kan odlas över hela landet utan några speciella arrangemang.
 • B = En perenn som kan odlas över hela landet, men kräver en skyddad och väldränerad växtplats för att utvecklas bra.
 • C = En perenn som kan odlas i stora delar av landet och kräver samma förhållanden som B för god utveckling.
 • D = Perenner som bara kan odlas i de delar av landet som är mest värmegynnade. Stora krav på dränering och vinterskydd krävs.

Se även[redigera | redigera wikitext]