Biom

Från Wikipedia

Biom är en regional ansamling av distinkta djur- och växtsamhällen. Biom är ett annat ord för vegetationsområde.[1] I begreppet är samverkan och inbördes påverkan mellan de olika arterna centrala. Relationen till jordarter och klimat ingår också. Biom är huvudsakligen urskiljbara i stor (kontinental till global) skala. Tillsammans utgör biomen biosfären. Ibland benämns biom major habitat type i engelskspråkig litteratur.[2]

Biom definieras tydligast genom fördelningen av vegetationstyper, vilka i hög grad bestäms av globalt klimat, jordtyp, yttre påverkan och andra faktorer i omgivningen. Klimatet bestäms delvis av latitud, altitud och terrängen.

Biomen indelas i landbiomer och vattenbiomer. Till landbiomen hör exempelvis tropisk regnskog, savann, stäpp, öken, macchia, varmtempererad lövskog, kalltempererad barrskog (taiga) och tundra. Vattenbiomen delas övergripande in i sötvattensbiom och havsbiom. Exempel på vattenbiom är korallrev och kelpskogar.

Karta över världens landbiom.
  tundra
  taiga
  tempererad löv- och blandskog
  tempererade grässlätter
  subtropisk regnskog
  macchia
  monsunskogar
  öken
  öken och torr buskmark
  torra grässlätter
  halvöken
  savann
  skogssavanner
  subtropisk torrskog
  tropisk regnskog
  bergsskog

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Biom”. Markens och växten, ett 3D-äventyr. Sveriges lantbruksuniversitet (Swedish University of Agricultural Sciences). Arkiverad från originalet den 28 september 2017. https://web.archive.org/web/20170928075251/http://www-vaxten.slu.se/ekologi/biom.htm. Läst 4 oktober 2016. 
  2. ^ Olle G. Olsson och Magnus Sylvén. ”biom”. Nationalencyklopedin. Bokförlaget Bra böcker AB, Höganäs. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/biom. Läst 4 oktober 2016.