Biom

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Biom är en regional ansamling av distinkta djur- och växtsamhällen. Biom är ett annat ord för vegetationsområde. I begreppet är samverkan och inbördes påverkan mellan de olika arterna centrala. Relationen till jordarter och klimat ingår också. Biomer är huvudsakligen urskiljbara i stor (kontinental till global) skala. Tillsammans utgör biomerna biosfären.

Biomer definieras tydligast genom fördelningen av vegetationstyper, vilka i hög grad bestäms av globalt klimat, jordtyp, yttre påverkan och andra faktorer i omgivningen. Klimatet bestäms delvis av latitud, altitud och terrängen.

Biomerna indelas i landbiomer och vattenbiomer. Till landbiomen hör exempelvis tropisk regnskog, savann, stäpp, öken, macchia, varmtempererad lövskog, kalltempererad barrskog (taiga) och tundra. Vattenbiomen delas övergripande in i sötvattensbiom och havsbiom. Exempel på vattenbiom är korallrev och kelpskogar.

Karta över världens landbiom.
  tundra
  taiga
  tempererad löv- och blandskog
  tempererade grässlätter
  subtropisk regnskog
  macchia
  monsunskogar
  öken
  öken och torr buskmark
  torra grässlätter
  halvöken
  savann
  skogssavanner
  subtropisk torrskog
  tropisk regnskog
  alpin tundra
  bergsskog

Se även[redigera | redigera wikitext]