HF

Från Wikipedia

HF, Hf eller hf kan avse:

  • HF – radiofrekvenser mellan 3 MHz och 30 MHz, se hög frekvens
    • HF – felaktigt för den högfrekventa radiosignalen, se kortvåg
  • Hf – symbolen för grundämnet hafnium
  • HF – kemisk formel för vätefluorid
  • HF – IATA:s kod för flygbolaget Hapagfly