Halvsluten halvfrämre rundad vokal

Från Wikipedia

Halvsluten halvfrämre rundad vokal [ʏ] är ett språkljud. I internationella fonetiska alfabetet skrivs det med tecknet [ʏ]. Det motsvarar svenskans korta /y/, exempelvis i yngel.